Jämställdhet är förkortad arbetstid för våra yrkesgrupper.

Hela 7 miljoner kronor förlorar en sjuksköterska som jobbar deltid i inkomst. Siffran kommer från våra nya beräkningar som visar att en sjuksköterska som arbetar 75 procent förlorar i genomsnitt runt 160 000 kronor om året jämfört med om hen arbetat heltid. För specialistutbildade sjuksköterskor är det ännu mer. Under ett helt yrkesliv blir det upp till 7–8 miljoner kronor. Det är ofantliga summor och bidrar stort till den ekonomiska ojämställdheten. Många av våra medlemmar väljer att arbeta deltid då de inte får den vila och återhämtning som de behöver. Det gör mig upprörd att kvinnor som tar ansvar för sin hälsa och ett hållbart yrkesliv förlorar så stort ekonomiskt på detta! Det får vara nog av att betala för orimliga arbetstider och dålig arbetsmiljö med vår hälsa och våra plånböcker.

Fyra av tio unga tror inte de kommer jobba kvar inom sjukvården. Vår nya rapport med fokus på unga belyser att fyra av tio unga inte tror de kommer arbeta kvar inom vården ett helt yrkesliv. Och var femte ung person vittnar om att arbetsbelastningen är så hög att den inte går att hantera. Vi har gått från friska till väldigt sjuka arbetsplatser och detta behöver arbetsgivaren ta ansvar för. Det måste förändras och att införa förkortad arbetstid är ett sätt att erbjuda ett hållbart yrkesliv.

Vårdförbundet arrangerade International Council of Nurses, ICN, Work Force Forum. Tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening, SSF arrangerade vi i februari konferensen Work Force Forum på Karolinska sjukhuset i Solna. Temat var sjuksköterskornas situation ur ett globalt perspektiv. Det konstaterades att alla står inför samma utmaningar såsom kompetensbrist. Oerhört viktigt är att alla länder tar ansvar och inte utarmar de länder som både har störst behov och störst brist av sjuksköterskor ännu mer, utan att rörligheten för sjuksköterskor sker på ett etiskt sätt. Inget land i världen har mer rätt till hälso- och sjukvård än något annat land. Jag uppskattar att vår sjukvårdsminister Acko Ankarberg var på plats och tog del av flera perspektiv.

Stort fokus på jämställdhet den 8 mars. Jag är glad över att så många följde och deltog på den Jämställdhetsfrukost som vi anordnade både digitalt och i Vårdförbundets hus den 8 mars. Politiker, förtroendevalda, Vårdförbundet Student och Jämställdhetsmyndigheten diskuterade det faktum att många inom våra yrkeskårer går ner i arbetstid för att orka med sitt arbete. Vi anser att en förkortad arbetstid kan leda till ökad jämställdhet och att fler vill arbeta inom sjukvården.

Här kan du se sändningen i efterhand.