Angiverilagar hör inte hemma i ett modernt samhälle. Rätten till hälsa gäller alla och Vårdförbundet kräver att förslaget om angiverilag skrotas.

Vårdförbundet anser att angiverilagen helt ska slopas.  Rätten till hälsa gäller alla och förslaget om en angiverilag är en röd linje för Vårdförbundet. Våra legitimationer innebär att vi följer Hälso- och sjukvårdslagen; vård efter behov. Ett angiverisystem skulle orsaka mänskliga tragedier, människor som inte vågar söka hjälp, gravida som inte vågar söka vård, barn som kommer fara illa. Det leder till vårdskador, smittspridning och i värsta fall dödsfall. Ett undantag för sjukvårdspersonal hjälper inte, bristen på förtroende kommer påverka hela samhället. Därför står vi upp gemensamt med en rad fackförbund och organisationer mot förslaget om angiverilag. Visa gärna ditt deltagande på olika sätt och använd gärna taggen #jagärYRKEintegränspolis i sociala medier, där du skriver in just ditt yrke. Det är viktigt att vi visar att vi är många som inte vill ha den typen av samhälle.

Dygnsvila. Förbättrad hälsa och ökad patientsäkerhet är målet när vårdanställda får rätt till vila. Bakgrunden till att regioner och kommuner först nu fullt ut ska följa direktivet om dygnsvila om 11 timmars paus mellan arbetspass är en anmälan om att Sverige som land inte följer detta trots att direktivet kom till år 2007. Det var en ambulanssjuksköterska som i samband med ett långt arbetspass och för kort dygnsvila råkade ut för en trafikolycka med ambulansen och som gjorde den anmälan. Det bidrog till att parterna på uppdrag av regeringen förhandlat och infört regler utifrån EUs dygnsviloregler som är ett minimidirektiv i kollektivavtalet. Jag har dock förståelse för att ett nytt schema påverkar livspusslet för många medlemmar. Därför är det viktigt att arbetsgivare involverar förtroendevald på arbetsplats och medarbetare så att alla får möjlighet att påverka och vid behov justera sina scheman.

Avtalsrörelsen. Arbetet inför nästa års avtalsrörelse, HÖK 24 har börjat och vi fokuserar på att ha dialog med dig som medlem för att få med de för er viktigaste frågorna. Jag och vice ordföranden besöker fortsatt flera avdelningar för dialog. I en enkät har det konstaterats att mer än en tredjedel arbetar deltid och hälften av dem som valt att gå ner i tid uppger att de gjort det på grund av att de behöver återhämtning. Arbetsmiljön är för tung och stressande. Vi ser också att flertalet medlemmar tycker det är viktigt att lönekarriär och bättre arbetstider prioriteras. Uppmana gärna dina kollegor att framföra vad de tycker är viktigt för att arbetet ska kunna bli bättre. Vi vill som fackförbund tillvara på era erfarenheter och jag ser fram emot att träffa många av er under höstens årsmöten.