Vårdförbundet har förhandlat om minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila mellan arbetspassen. Ett av våra 8 måsten för ett hållbart yrkesliv för dig!

Höjda avsättningar till tjänstepensionerna för dig som arbetar i kommun eller region.

En god nyhet för dig som är barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska är att arbetsgivaren nu ska betala betydligt mer till din tjänstepension. Vårdförbundet har krävt att arbetsgivarnas avsättningar till medlemmars tjänstepension höjs vilket har resulterat i en ny överenskommelse där pensionsavsättningarna höjs - med hela 33 procent! Detta gäller från 1 januari för anställda inom kommuner och regioner. Det är en viktig vinst för medlemmar i Vårdförbundet, både för att det ska vara attraktivt att arbeta i sektorn och för att få mer jämställda pensionsnivåer.  

Statlig VFU-samordnare och fortsatta regeringssatsningar på studenter.

Utbildningssystemet måste generera fler legitimerade till yrkena och det är en ödesfråga för hälso- och sjukvården. Det behövs fler platser i verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för att studerande ska få sin examen och vara förberedda inför sin yrkesroll. Att regeringen tillsatt en utredare för att påskynda det arbetet och att det ska omfattas privata vårdgivares ansvar att erbjuda VFU är något vi arbetat för! ”Det är en seger för medlemmar i Vårdförbundet student att den nya regeringen lyssnat och agerat för att förbättra tillgången till VFU”, hälsar Marlene Juhl som är ordförande i Vårdförbundet Student. 

Checklista: 8 måsten för ett hållbart yrkesliv.

Vårdförbundet arbetar för förbättrade villkor i dygnet-runt-verksamhet, där arbete dag-kväll-natt alltför ofta innebär bristande vila och återhämtning mellan arbetspassen och mycket beordrad övertid. Här är en checklista med 8 måsten som Vårdförbundet arbetar med, som tillsammans ska bidra till ett hållbart yrkesliv för dig:

  1. Du ska ha ett hållbart schema
  2. Ditt arbetspass ska normalt aldrig vara längre än 10 timmar
  3. Du ska få minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila mellan arbetspassen (detta är klart med SKR och Sobona och gäller från 1 oktober)
  4. Jour och beredskap ska endast förekomma när det är absolut nödvändigt
  5. Övertid och mertid ska minska i omfattning, alltid vara beordrad och fördelas jämnt
  6. Du ska vara garanterad minst 4 veckors sammanhängande sommarsemester
  7. Du ska vara säkrad rast och paus under varje arbetspass
  8. Det måste vara möjligt att arbeta heltid under hela yrkeslivet. 

Utifrån det här påverkar vi arbetsgivarna för din räkning och nu pågår lokala förhandlingar om detta. Hör av dig till den förtroendevalda på din arbetsplats eller till oss på Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för stöd.