Två nya avtal och nu finns Vårdförbundet Chef för dig som ledare i Vårdförbundet.

Nu finns Vårdförbundet Chef – föreningen för chefer och ledare. Det har länge funnit en stark vilja att skapa ett nätverk för chefer och det är också ett kongressbeslut som antogs år 2022. Och nu finns det! Sedan i maj 2023 har det funnits en interimsstyrelse för Vårdförbundets Chefsförening och den 6 oktober genomfördes det formella årsmötet på Vårdförbundets Hus i Stockholm. Det innebär att medlemmar i Vårdförbundet som arbetar som chefer runt om i hela landet nu har en egen förening att engagera sig i. Är du en av Vårdförbundets över 4400 chefer och ledare, registrera din nuvarande titel under ”mina sidor” och bli automatiskt en del av Vårdförbundet Chef. Ta möjligheten att engagera dig detta nätverk och få stöd i ditt ledarskap.

Två nya avtal. Den sista september slöt förbundet två nya avtal, ett för anställda inom Bransch Ambulans och ett för anställda inom statens område. Genom avtalet med Bransch Ambulans har vi nu lyckats förhandla in flexpension på samtliga avtal inom privat sektor. Det är en stor framgång som på sikt kommer att leda till väsentligt höjd tjänstepension. Avtalet på statlig sektor ger medlemmar inom statlig sektor löneökningar i nivå med det så kallade industrimärket, högre semestertillägg och möjlighet för bägge föräldrarna att besöka mödravården med bibehållen lön. Vilket är en viktig jämställdhetsfråga.

Avtalsrörelsen 2024. Nästa år går vi in i en avtalsrörelse där vi ser över lön och villkorsavtal för cirka 80 000 medlemmar i kommuner och regioner. I avtalsrörelsen kommer vi bland annat att driva frågor med fokus på arbetstider, lön, arbetsmiljö, kompetensutveckling under arbetstid och möjlighet till specialistutbildning.  Vi i förbundsstyrelsen förbereder oss inför avtalsrörelsen genom att besöka avdelningar och arbetsplatser för att föra dialog med medlemmar och förtroendevalda. Det är många som lyfter problemen med att veckoarbetstiden är för hög, att man får arbeta för många helger och nätter samt att löneavtalet är alldeles för otydligt. Era inspel är mycket värdefulla så ta möjligheten att berätta om hur din arbetssituation ser ut.