Sineva Ribeiros ledare

Sineva Ribeiro är Vårdförbundets förbundsordförande. Här kan du läsa hennes ledare som också publiceras i tidningen Vårdfokus.
 • Vad vill regeringen med vården?

  Bristen på oss gör att hundratals vårdplatser fortfarande är stängda. Men egentligen handlar det om brist på goda villkor.

 • Dags att sluta prata eHälsa?

  När patienten blir en aktiv partner i vården krävs nya arbetssätt. Att använda digital information på rätt sätt är en nyckelfaktor. Våra professioner har en viktig roll att spela.

 • Långsiktiga lösningar ett måste

  Vi behöver hitta långsiktiga lösningar för att få en hälsosam vårdmiljö och goda villkor i vården. Nattarbetstiden är ett viktigt område där förbättringar behövs. Löneutveckling och utvecklade arbetssätt är andra delar som har stor betydelse för vårdens kvalitet och säkerhet.

 • Nya steg för att påverka vården

  Det har gått ett år sedan Vårdförbundets kongress beslutade att vi ska arbeta för att nå en personcentrerad vård. Jag är mer övertygad än någonsin om att det är det bästa sättet att komma till rätta med de stora brister som finns i dagens vård.

 • Nationellt ansvar för kompetensförsörjning är ett måste

  Sverige saknar ett nationellt ansvarstagande för vårdens kompetensförsörjning. Regeringen måste ta på sig ledartröjan för att säkra en god och jämlik vård.