Vårdförbundets verksamhet sammanfattas varje år i års- och verksamhetsberättelser utifrån olika perspektiv. Här kan du läsa, ladda ner eller beställa våra verksamhets- och årsberättelser.

Årsberättelsen

I Årsberättelsen kan du läsa om vad som hände under året i de frågor som kongressen prioriterat och möta medlemmar som berättar om sina olika utmaningar, framgångar och drömmar. Läs om framgångar medlemmar i Vårdförbundet haft, lösningar på utmaningar och lyckade rekryteringsinsatser.

Årsberättelsen kommer ut tillsammans med Vårdfokus majnummer.

Ta del av den digitala versionen av 2022 här: Vi är Vårdförbundet - Årsberättelsen 2022! 

Vill du beställa hem fler exemplar kan du enkelt göra det i Medlemsbutiken. Sök på "Årsberättelse" och följ instruktionerna för att göra en beställning.

Längst ner på sidan kan du även ladda ner tidigare Årsberättelser. 

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen är förbundsstyrelsens berättelse som omfattar hela verksamheten utifrån förbundsstyrelsens prioriteringar för verksamhetsåret.

Här hittar du verksamhetsberättelsen för 2022.

Längst ner på sidan kan du ladda ner tidigare års Verksamhetsberättelser. 

Årsredovisning

I årsredovisningen redogörs för Vårdförbundets ekonomi. De senaste årens årsredovisningar hittar du längre ner på sidan.

Lokala årsrapporter

Varje avdelnings verksamhet för det gångna verksamhetsåret från föregående årsmöte sammanställs i en lokal årsrapport.

Avdelningarnas årsrapporter finns på respektive avdelnings webbsida. De finns också samlade på sidan Lokala avdelningars årsrapporter.

Hållbarhetsrapporter

I våra hållbarhetsrapporter berättar vi om vårt arbete för en bättre miljö och en mer rättvis värld. Via länken kan du läsa och ladda ner dessa.