Nyheter från Vårdförbundet

Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Stor medlemsökning under pandemiåret 2020

  När medlemsstatistiken för 2020 summeras konstaterar Vårdförbundet en stark utveckling vad gäller antalet nya medlemmar, både på totalen och för yrkesverksamma. Förbundets totala medlemsantal (inklusive yrkesverksamma, studenter och pensionärer) var 114 894 medlemmar den sista december 2020, en ökning med 861. För yrkesverksamma har utvecklingen varit ännu starkare, där har det skett en ökning med 1225 nya medlemmar och antalet yrkesverksamma är nu 92 405.

 • Mindler erbjuder kostnadsfria psykologsamtal

  I och med att den rådande Covid19-pandemin erbjuder nu Mindler, två kostnadsfria stödsamtal åt alla som arbetar inom vården (all personal inom hälso- och sjukvård).

 • Krislägesavtalet är aktivt i flera regioner

  UPPDATERAT. Krislägesavtalet är nu aktivt i Region Stockholm Region Jönköping och Region Norrbotten

 • Nya avtal med Almega Vårdföretagarna lyfter särskilt yrkesskickliga

  Nu blir det ännu tydligare att erfarenhet och kompetens ska löna sig – lönespridningen ska öka och särskilt yrkesskickliga prioriteras. Avtalen innehåller också förbättringar gällande föräldraledighetstillägg och höjda rörliga ersättningar som ob.

 • Utvecklat samarbete med SKR/Sobona utifrån HÖK 19

  När Vårdförbundet grundligt utvärderat det centrala kollektivavtalet HÖK 19 kan vi konstatera att det skett en tydlig trendförändring. Löneutvecklingen på totalen för Vårdförbundets medlemmar ligger fortfarande klart över genomsnittet på arbetsmarknaden och vi ser att arbetsgivare i högre utsträckning prioriterat erfarna och särskilt yrkesskickliga i samband med lönerevisionen både 2019 och 2020.

 • Lisabet Lindbäck får Queen Silvia Nursing Award 2020

  I år tilldelas 27-åriga Lisabet Lindbäck från Sundsvalls sjukhus Queen Silvia Nursing Award för sin idé om virtuella och interaktiva promenader i familjära utomhusmiljöer.

 • Nytt avtal för medlemmar i kooperativ verksamhet

  Vårdförbundet har tecknat ett nytt centralt kollektivavtal med KFO, som bland annat innehåller möjlighet till lönekarriär i yrket över tid, prioritering av särskilt yrkesskickliga samt höjda ob-ersättningar.

 • Hot och våld mot personal ökar

  En ny undersökning som Novus genomfört för Vårdförbundet visar att både muntliga hot och fysiskt våld mot vårdpersonal ökat sedan 2018. Drygt 4 av 10 (44%) av förbundets medlemmar någon gång har utsatts för hot på jobbet. Dessutom har mer än var fjärde (27%) någon gång utsatts för våld.

 • Klocka

  Nytt avtal ger sänkt veckoarbetstid

  Nu får medlemmar i ideella och idéburna verksamheter sänkt veckoarbetstid både vid nattarbete och vid schemalagt arbete vardag/helg. Dessutom ges 6 000 kronor i ett engångsbelopp till jul. Det är några av framgångarna i Vårdförbundets nya centrala kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen.

 • Nytt avtal för statlig sektor – löneökning i nivå med industrin

  Vårdförbundet har genom det gemensamma förhandlingsrådet OFR/S,P,O slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneökning i statlig sektor som motsvarar den inom industrin, och innebär att alla medlemmar får retroaktiv löneökning för de månader som avtalet sköts upp på grund av pandemin.