Här hittar du våra debattartiklar.
 • Vårda vården så att vi kan vårda er, ministern

  13 fack inom vården: I dag lämnar vi över vårt upprop med nära 50 000 underskrifter till sjukvårdsministern.

 • Arbetsmiljörätten är ojämställd

  Den långvariga obalansen mellan krav och resurser i välfärden ger en klart ökad risk att drabbas av kortare och längre tids sjukfrånvaro. Det drabbar särskilt kvinnor, skriver Facken i välfärden.

 • ”Ta bort fribeloppet permanent för vårdstudenter”

  Studenter ska inte stoppas från att arbeta extra av ett tak för hur mycket de får tjäna för att inte bli återbetalningsskyldiga till CSN, anser Marlene Juhl och Sineva Ribeiro.

 • Visa oss er plan för klimatet, regeringen

  Ny allians av svenska organisationer: Här är våra krav

 • Vilken välfärd vill regeringen inte längre ha?

  Om välfärden ska kunna uppfylla politikernas löften till befolkningen krävs betydligt mer pengar i statsbudgeten nästa år, enligt företrädare för samarbetet Facken i välfärden i Dagens samhälle 28 november.

 • En sjuksköterska och en äldre kvinna på äldreboende

  Satsningen på sjukvården måste också innefatta kompetensförsörjning

  Tidöavtalet innehåller flera reformer på hälso- och sjukvårdens område, vilket är nödvändigt.Vården befinner sig i en bemanningskris. Nu behöver regeringen satsa på kompetensförsörjningen så att fler kollegor med rätt kompetens kommer in i arbetet – och fler väljer att stanna kvar, skriver Sineva Ribeiro för Vårdförbundet i Arbetsvärlden 1 november 2022.

 • Tidöavtalet struntar helt i välfärdskrisen

  Vi kan inte dra någon annan slutsats än att de partier som ingår i regeringsunderlaget inte har tillräckliga lösningar på de stora utmaningar som välfärden står inför, skriver de sex förbundsordförandena för Facken i välfärden.

 • Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet

  Att anmäla papperslösa patienter strider mot vår professionsetik

  Förslaget om ”anmälningsplikt” skulle påverka våra möjligheter att skapa förtroendefulla vårdmöten och ge god och säker vård, skriver Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet i debattartikel på Dagens Medicin.

 • ”Barn ska inte berätta för mamma att hon har cancer”

  Tidöavtalet innehåller en rad olika reformer inom hälso- och sjukvård, bland annat frågan om tolktjänster. Ökad kontroll och kvalitets­bedömningen av tolkar är ett bra förslag. Men att begränsa möjligheten för patienter att förstå och göra sig förstådd inom vården hotar patientsäkerheten och är ett brott mot mänskliga rättigheter, skriver tio fackförbund inom vården.

 • Försök inte inskränka aborträtten, politiker

  Vårdförbundet: Motståndet kommer att vara massivt.