Här hittar du våra debattartiklar.
 • Efter 16.12 får ni ingen lön, kvinnor

  Kvinnors löner är 9,9 procent lägre än mäns. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag fram till klockan 17:00.

 • Så kan politiken bidra till bättre arbetsmiljö

  Stressrelaterad psykisk ohälsa är en onödig sjukdom som går att förebygga. Arbetsmiljöstrategin är välkommen men det behövs mer, skriver Hjärnfonden tillsammans med sju fackförbund.

 • Arbetsskadeförsäkringen måste kompensera för covid-19

  Vi fackförbund, som genom Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) företräder nära en halv miljon medlemmar i kommun- och regionsektorn, kräver en arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompenserar för förlust av inkomst på grund av covid-19, skriver ordförandena för OFR, Akademikerförbundet SSR, Lärarnas riksförbund, Vision, Ledarna, Teaterförbundet för scen och film, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund och Lärarförbundet.

 • Flytta inte barnmorskor till covidvården

  Sverige har en nationell lagstiftning om jämlik hälso- och sjukvård i hela landet. Trots det flyttas nu barnmorskor från redan sårbara och underbemannade enheter till att arbeta inom covidvården. Ska ungdomar och kvinnor behöva transportera sig till annan region för att få vård, frågar Vårdförbundets Åsa Mörner, Marie-Charlotte Nilsson och Sineva Ribeiro.

 • Ställ upp för oss – och stanna hemma!

  Hälso- och sjukvårdspersonalen: Vi finns där för er men behöver hjälp

 • Säkra fler röntgensjuksköterskor

  Röntgensjuksköterskorna arbetar under hård press på grund av coronapandemin och vårdskulden, skriver debattörer från Vårdförbundet.

 • Sluta skuldbelägga äldrevården i krisen

  För tidigt att peka ut den kommunala äldreomsorgen.

 • Rätten till fri och säker abort ska vara universell

  Den 28 september är det den internationella dagen för säkra aborter, International Safe Abortion Day. Varje år genomförs ungefär 73 miljoner aborter (både säkra och osäkra) enligt en nyligen publicerad rapport i The Lancet, 1 september. Osäkra aborter står för 5 till 13 procent av mödradödligheten per år enligt världshälsoorganisationen WHO.

 • Säker vård och god arbetsmiljö

  Världshälsoorganisationen WHO har utlyst 17 september till den internationella patientsäkerhetsdagen. Årets tema är ”Health Worker Safety: A Priority for Patient Safety!”.

 • Så kan barnmorskorna förbättra kvinnovården

  Vårdförbundet anser att det är dags att regionerna inför ytterligare en vårdnivå inom förlossningsvården: barnmorskeledda mottagningar och kliniker. Dessa mottagningar kan arbeta med kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa genom hela livet, skriver förbundets Åsa Mörner, Marie-Charlotte Nilsson och Sineva Ribeiro.