Här hittar du våra debattartiklar.
 • Begagnade mensskydd används i fattiga länder

  Varje dag har omkring 300 miljoner flickor och kvinnor i världen mens. Trots det är mens omgärdat av skam, tabun och stigman. Den svenska regeringen bör prioritera menshälsa som en del av jämställdhetsfokuset i det globala utvecklingssamarbetet, skriver några av Sveriges ledande organisationer och enskilda forskare inom mensfrågor.

 • ”Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas”

  Lyssna till den samlade vårdyrkeskårens uppmaning att dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet och respektera vårdens yrkesetik, skriver representanter för 40 organisationer.

 • ”Kommuner och regioner behöver arbeta med friskfaktorer”

  Ett metodiskt arbete med friskfaktorer är nödvändigt för att möta effekterna av bemanningskrisen och det tuffa ekonomiska läget, skriver arbetsgivare och fack i välfärden.

 • Det råder ingen brist på utbildade barnmorskor

  I dag är det internationella barnmorskedagen – en dag att fira och hylla alla barnmorskor som dygnet runt utför ett livsviktigt arbete. Det är också en dag för att påminna om att det en gång för alla är dags att lösa de problem som finns inom kvinnohälsan och säkra den hälso- och sjukvård som alla har rätt att förvänta sig, skriver Sineva Ribeiro och Åsa Mörner från Vårdförbundet.

 • "Avancerade specialistsjuksköterskor är inga läkare"

  Genom att se patientens hela situation kan en avancerad specialistsjuksköterska bidra till bättre vårdkvalitet, kontinuitet och en tryggare vård, skriver Oili Dahl och Sineva Ribeiro.

 • ”Säkerställ att fler utbildar sig till biomedicinsk analytiker”

  Om det är problem med att bemanna laboratorierna med rätt kompetens i ett normalläge, hur skulle då vården fungera i en krigssituation, undrar debattörer från Vårdförbundet och IBL i Dagens medicin den 14 april.

 • ”Det duger inte att säga att få vill jobba i välfärden”

  Personal lämnar jobbet, eller blir sjuka av jobbet. Det är känt sedan länge, skriver debattörer från fem fackförbund som uppmanar SKR att åtgärda den bristande arbetsmiljön.

 • ”Krigsberedskapen inom vården måste höjas – och snabbt”

  Vi måste tala klarspråk om vad ett Natomedlemskap kräver av sjukvården. I Sverige vilar ansvaret på kommuner och regioner, men de klarar knappt uppdraget under fredstid. För att kunna hantera massolycksfall, ett av ¬Natos baskrav, krävs mer statlig styrning och utbildning inom katastrofmedicin, skriver Malin Ragnegård, Kommunal, Sofia Rydgren Stahle, Läkarförbundet och Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

 • ”Vårdens tapp av röntgensjuksköterskor måste hejdas”

  Nära 90 procent av röntgensjuksköterskorna i vår undersökning larmar om hög arbetsbelastning, skriver Madelene Meramveliotaki och Camilla Gustafsson från Vårdförbundet.

 • DN Debatt. ”Hoten och våldet mot personal inom vården ökar”

  Debattartikel införd i DN Debatt den 21 december 2022.