Debattartiklar

Här hittar du våra debattartiklar.
 • Förarkompetens i ambulansen är en viktig fråga

  Vårdförbundet och Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor instämmer i Jörgen Lundälvs debattartikel om höjda krav på ambulansförare.

 • Personalbristen får inte gå ut över barn med cancer

  Staten måste se till att sjukhusen har utbildningsanställningar för sjuksköterskor. Bristerna inom svensk barncancervård utgör ett alarmerande symtom på en större problematik inom vårdens kompetensförsörjning. Det skriver Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

 • ”Sommarsituationen nu ett året runt-problem”

  Vårdförbundet delar inte bilden som SKL förmedlar till omvärlden om att sommarens vård varit god och säker. Tvärtom äventyrades patientsäkerheten och arbetsmiljön var mycket ansträngd. Nu måste vi tillsammans se till att sommaren 2018 blir bättre.

 • Säker arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar

  Vårdförbundet kräver att arbetsgivare visar nolltolerans mot hot och våld mot vårdpersonal. Givetvis ska alla hot polisanmälas av arbetsgivaren. Dessutom måste straffen skärpas och de polisiära resurserna öka. Att våra medlemmar blir utsatta för hot, förolämpningar och våld när de gör sitt arbete är oacceptabelt.

 • Nu behövs konkret politik för att bryta hälsoklyftorna

  Hälsoklyftorna mellan olika socioekonomiska grupper är tydlig nästan oavsett vilket hälsoproblem det gäller. Under mandatperioden har regeringen beställt flera utredningar kring jämlikhet i hälsa. Nu behövs konkret politik, skriver ordföranden för sju fackförbund inom vården och formulerar fem förslag till åtgärder.

 • Gör patienten till expert i en nära vård

  Ökad ojämlikhet i hälsa och en splittrad vård för växande grupper innebär stora utmaningar. Ett paradigmskifte krävs mot en personcentrerad nära vård som tar helhetsansvar för befolkningens hälsa och livskvalitet. Den nära vården måste bli vårdens verkliga huvudaktör, med ansvar för det hälsofrämjande arbetet och för en sammanhållen vård.

 • Bindnings­kontrakt löser inte bristen på sjuksköterskor

  ”Landstingen blir stoppklossar för både sjuksköterskans och vårdens utveckling, när man ställer krav på fortsatt anställning efter att en sjuksköterska har specialistutbildats”, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

 • Nationella riktlinjer behövs för ambulanspersonal

  Det är förödande att sänka kraven på ambulanspersonal. Därför efterlyser vi nationella riktlinjer och beslut som tydligt anger en lägsta utbildningsnivå för anställning inom ambulanssjukvården, skriver Nät­verket för ut­bildning av ambulanssjuksköterskor i en slutreplik.

 • Säkra födslar kräver bättre villkor

  Svensk vård ska vara jämlik - men vad gäller förlossningsvård är tyvärr ofta den enda gemensamma nämnaren de gravida familjernas oro. Oro inför var man kommer att få plats att föda och med vilket stöd. Hur kan detta vara en acceptabel lägstanivå? Det behövs en nationell plan för förlossningsvården.

 • Kräv kollektivavtal för utförare av hemtjänst

  Från facklig sida vill vi att företagen som ska utföra hemtjänsten i Göteborg inte ska konkurrera med dåliga villkor. Vi vill att de som behöver hemtjänstens stöd ska kunna förvänta sig kvalitet, skriver Anders Andersson, Sonia Koppen och Mats Svensson.