Debattartiklar

Här hittar du våra debattartiklar.
 • Anpassa kollektivavtalen efter verksamheten, SKL

  Vi oroas av att vår största motpart, Sveriges Kommuner och Landsting, inte tycks inse behovet av kollektivavtal anpassade för de olika verksamheter vi företräder. Det behövs motparter som ser oss som företrädare för livsviktiga professioner och som ger våra medlemmar förutsättningar att fullt ut utöva sina professioner, skriver företrädare för flera fackförbund.

 • Dags att ge kvinnor lön för hela arbetsdagen

  Mängden av sexuella övergrepp och trakasserier i arbetslivet som #metoo-rörelsen synliggjort avslöjar en ojämställd fördelning av makt och inflytande. Ojämställdheten leder också till att kvinnors löner i genomsnitt är 12 procent lägre än mäns. På Internationella kvinnodagen och med ett halvår kvar till valet kräver vi i 16:02-rörelsen kraftfulla åtgärder för att motverka de strukturer som möjliggör övergrepp och upprätthåller löneskillnader.

 • Vård och omsorg i egna kläder ökar risken för smitta

  I dag saknas lagstiftning som reglerar arbetsgivarens ansvar för att minska risken för smittspridning genom att tillhandahålla och bekosta arbetskläder för personal inom vård och omsorg. Det är djupt allvarligt och innebär stora risker för såväl anställda som för vård- och omsorgstagare.

 • Höjd pensionsålder ökar orättvisan

  Pensionsgruppens förslag om förändringar i pensionssystemet är säkert relevant utifrån att vi lever längre. Däremot ger det inte svar på frågor kopplat till verkligheten för stora grupper inom välfärdssektorn. Det är orimligt att höja pensionsåldern utan att först ha kommit till rätta med de omfattande bristerna i villkor och arbetsmiljö.

 • TCO: Försäkringskassans avslag är oacceptabla

  Sjukförsäkringen ger inte längre sjukskrivna den trygghet och möjlighet till rehabilitering och stöd för att kunna återgå i arbete som de borde få. Det drabbar våra medlemmar - lärare, sjuksköterskor och tjänstemän.

 • Brister i ny strålskyddslag slår mot röntgensjuksköterskor

  När EU:s nya strålskyddsdirektiv ska anpassas till svenska förhållanden beskrivs läkare och tandläkare som ”strålskyddsexperter” - medan röntgensjuksköterskan inte ens är omnämnd. Vi kräver nu att den nya svenska strålskyddslagen omfattar även legitimerade röntgensjuksköterskor, skriver Sineva Ribeiro, Vårdförbundet och Kerstin Hillergård, Svensk Förening för röntgensjuksköterskor i Dagens Samhälle den 22 november.

 • Förarkompetens i ambulansen är en viktig fråga

  Vårdförbundet och Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor instämmer i Jörgen Lundälvs debattartikel om höjda krav på ambulansförare.

 • Personalbristen får inte gå ut över barn med cancer

  Staten måste se till att sjukhusen har utbildningsanställningar för sjuksköterskor. Bristerna inom svensk barncancervård utgör ett alarmerande symtom på en större problematik inom vårdens kompetensförsörjning. Det skriver Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

 • ”Sommarsituationen nu ett året runt-problem”

  Vårdförbundet delar inte bilden som SKL förmedlar till omvärlden om att sommarens vård varit god och säker. Tvärtom äventyrades patientsäkerheten och arbetsmiljön var mycket ansträngd. Nu måste vi tillsammans se till att sommaren 2018 blir bättre.

 • Säker arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar

  Vårdförbundet kräver att arbetsgivare visar nolltolerans mot hot och våld mot vårdpersonal. Givetvis ska alla hot polisanmälas av arbetsgivaren. Dessutom måste straffen skärpas och de polisiära resurserna öka. Att våra medlemmar blir utsatta för hot, förolämpningar och våld när de gör sitt arbete är oacceptabelt.