Debattartiklar

Här hittar du våra debattartiklar.
 • Bristen på röntgensjuksköterskor leder till farligt ensamarbete

  Att en ensam röntgensjuksköterska gör patientundersökningar med potentiellt farlig utrustning är inte säker arbetsmiljö, anser Vårdförbundet.

 • Sjuksköterskor har inte kompetens för graviditet och förlossning

  Vårdförbundets replik på ledaren Lyssna på forskningen, inte på barnmorskorna.

 • Regionernas dumsnåla lönepolitik orsakar vårdköer och ökade hyrkostnader

  Dagens Medicin uppmärksammar i en artikel den 9 oktober att hyrkostnaderna i vården fortsätter att öka och allra snabbast ökar kostnaderna för sjuksköterskor. I artikeln säger Lars Calmfors, professor emeritus i nationalekonomi och tidigare ordförande för Arbetsmarknadsekonomiska rådet, att lönerna skulle behöva höjas med flera procentenheter under flera års tid för att komma till rätta med bristen på sjuksköterskor. Vårdförbundet delar den uppfattningen och uppmanar regionerna att leva upp till vårt nya kollektivavtal - och börja nu.

 • Lyssna på barnmorskorna - det behövs mer resurser

  Vårdförbundet välkomnar SKL:s inbjudan att arbeta tillsammans för en bättre vård. Kärnfrågan är bristen på barnmorskor, eller snarare bristen på tillräckligt goda arbetsvillkor för barnmorskor. Hur ska vi tillsammans kunna göra yrket mer attraktivt? Vårdförbundets barnmorskor har ett recept, skriver företrädare för förbundet i en replik.

 • Ta kvinnors värk och rädsla på allvar nu

  Vårdförbundet: Sex punkter för bättre kvinno- och mödravård

 • Budgeten är förödande för svenska välfärden

  Vårdförbundet och sju andra fackförbund:  Vi förväntade oss betydligt mer

 • Ta med oss i samtalen om vårdens framtid

  Äntligen ett nationellt råd för vårdens kompetensförsörjning – men hur ska professionsförbunden bidra, undrar fem föreningar och fackförbund för vårdpersonal.

 • Prioritera pengar till vårdens nyckelgrupper

  Efter sommarens vårdkaos behövs nu modiga politiker som törs prioritera vårdens nyckelgrupper. Då kan vi korta köerna och säkra vårdens kvalitet långsiktigt, skriver Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

 • Stå upp för kvinnans rättigheter i EU-valet

  Vi vill höja ett varningens finger när det gäller politiker som vill beskära rätten till abort och införa så kallad samvetsfrihet för barnmorskor. Det skriver Åsa Mörner och Sineva Ribeiro i debattartikel i Svd den 24 maj inför EU-valet i helgen.

 • Obefintlig löneutveckling får personalen att fly vården

  Hälso- och sjukvårdens största utmaning är kompetensbrist. Ändå visar arbetsgivarna liten vilja till flexibilitet vad gäller lön utifrån ansvar, kompetens och erfarenhet, replikerar Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.