Nyheter från Vårdförbundet

Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Kortare kvalifikationstid för a-kassan

  På grund av coronakrisen ändras kvalifikationstiden för a-kassan under 2020. Från mars till december räknas varje månad som fyra månader. Det betyder att du bara behöver ha varit med i a-kassan i tre månader, istället för normalt 12 månader, för att kvalificera dig.

 • Så påverkar Vårdförbundet i coronakrisen

  Det förs ständigt dialoger och relationsarbete mellan Vårdförbundet och politiker, myndigheter och andra aktörer. Allt för att förbättra situationen för dig som medlem. Under coronavåren har vi arbetat intensivt för att påverka beslut och förändring i en riktning som är till nytta dig som medlem.

 • Vårdförbundet tecknar krislägesavtal med SKR/Sobona

  Krislägesavtalet ger en större flexibilitet för arbetsgivaren att använda sina medarbetare, som i gengäld får mycket bättre betalt. Utgångspunkten är nu också att arbetstagaren sysselsätts inom ramen för sina yrkeskvalifikationer. Om legitimation eller behörighet krävs ska detta respekteras, något som varit viktigt för Vårdförbundet.

 • Arbetsgivare måste garantera skyddet - Skyddsombudsstopp en möjlighet i sista hand

  Vårdförbundet får in rapporter från medlemmar som vittnar om att det saknas eller är brist på skyddsutrustning för personal som arbetar i miljöer och med personer som är drabbade av covid-19.

 • Trygghet i tuffa tider - så funkar facket, inkomstförsäkringen och a-kassan

  I dessa oroliga tider är det viktigare än någonsin att du är med i både Vårdförbundet och a-kassan. Då kan du få upp till 80 procent av din inkomst vid arbetslöshet. Gå med i Vårdförbundet redan nu!

 • Dessa akuta åtgärder behövs nu

  Vårdförbundet kräver att mer görs för att vårdsystemet ska klara coronakrisen. Här är vår kravlista med åtgärder.

 • Vårdförbundet tecknar centrala avtal om korttidsarbete med statligt stöd

  Den nya lagen om korttidspermittering, eller korttidsarbete, gör det möjligt för privata arbetsgivare att sänka arbetstiden för att slippa säga upp personal och att staten står för en del av lönekostnaden. Även om Vårdförbundets medlemmar inte är de som i första hand drabbas, är det viktigt att de omfattas av möjligheterna i stödpaketet.

 • Ansträngt läge för våra medlemsgrupper

  Medlemmar är i första hand oroliga för patientsäkerheten, men vi får också signaler att vissa av vårdens arbetsgivare börjat frångå rutiner för riskbedömning och konsekvensanalyser och att medlemmar utsätts för smitta.

 • För att hindra smittspridning - ingen överläggningsskyldighet vid avstängning på grund av coronavirus

  För att förhindra smittspridning har Vårdförbundet slutit en tillfällig överenskommelse med SKR och Sobona som innebär att arbetsgivaren inte har skyldighet att kalla till överläggning när en anställd stängs av från arbetet vid risk för Covid-19 smitta.

 • Vi kräver lön hela dagen!

  Kvinnor jobbar gratis varje dag efter kl 16:09, jämfört med män som fick lön för sitt arbete hela dagen.