Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Välfärdens krigs- och beredskapsavtal har uppdaterats

  SKR och Sobona har tillsammans med de fackliga organisationerna i välfärdssektorn uppdaterat kollektivavtalet för krigs- och beredskapstillstånd, KB-avtalet. 

 • Jönköping och Kristianstad bäst på VFU igen

  I en ny enkät svarar drygt 1 000 medlemmar i Vårdförbundet Student vad de anser om sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Studenterna ger sin VFU ett generellt högt betyg, 4,38 i snitt, men betyget har sjunkit jämfört med 2021 (4,54).

 • Nytt Saltsjöbadsavtal i hamn

  Idag undertecknades ett nytt historiskt huvudavtal på privat sektor om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan PTK (där Vårdförbundet ingår) och Svenskt Näringsliv. En seger för den svenska modellen, menar parterna efter ceremonin i Saltsjöbaden.

 • Höjd ålder för intjänande av tjänstepension för dig i privat sektor

  Svenskt Näringsliv och PTK har kommit överens om ändringar i ITP-avtalet. Den som omfattas av ITP1 kommer att tjäna in tjänstepension upp till 66 års ålder. Rätten att få sjukpension höjs också till 66 års ålder – för alla som har ITP 1 eller 2.   

 • Ny lönestatistik för 2021 ute nu!

  Nu hittar du lönestatistiken för 2021 i vårt lönestatistikverktyg. Där kan du söka på yrke, befattning och län för att hitta de löner som ligger närmast dig. Lönestatistikverktyget är tillgängligt för dig som är medlem.

 • Nyhet: Ombudsmän med fokus på chefsfrågor inom arbetsrätt

  Det nya stödet för dig som är chefsmedlem bygger på att tillvarata din arbetssituation på bästa sätt, som att ge råd och stöd i rättigheter som rör din egen anställning samt vid förhandlingar. Målet är att tillgodose dina specifika frågor inom det arbetsrättsliga området.

 • Uppgörelse med Svenska kyrkan

  Parterna är nu överens om att anta medlarnas bud och därmed är den varslade konflikten avblåst. Det innebär att årets löneöversyn kan genomföras och medlemmarna får sin nya lön retroaktivt från 1 april 2022. Parterna är också överens om villkoren i ett nytt modernt omställningsavtal.

 • Konflikten inom Svenska Kyrkan är avblåst

  Konflikten inom Svenska kyrkan och alla stridsåtgärder är avblåsta. Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation Skao har accepterat medlarnas slutbud.

 • När får jag min nya lön och varför dröjer det?

  Löneöversynen 2022 har inte kunnat slutföras under tiden Vårdförbundet förhandlade om ett nytt centralt kollektivavtal, HÖK 22, för anställda i regioner, kommuner och kommunala bolag. När nu förhandlingarna är avslutade kan också löneöversynen slutföras.

 • Vårdförbundet förbereder för konflikt på kyrkans område

  Vårdförbundet har sagt upp förlängningen av löne- och villkorsavtalet med Svenska kyrkan samt förbereder för att ta ut medlemmar i konflikt.