Nyheter från Vårdförbundet

Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Vi tipsar! Handbok i återhämtning för vårdpersonal

  Vi vill tipsa om Handbok i återhämtning – för vårdpersonal i en turbulent tid, skriven av forskarna Anna Dahlgren och Marie Söderström vid Karolinska Institutet. Handboken riktar sig till dig som medarbetare men är även en bra vägledning för arbetsgivaren.

 • Ny rapport: Att arbeta under en pandemi

  Vi har gjort en undersökning hur våra medlemmar upplevt det att arbeta under en pandemi. Medlemmarna har svarat på frågor om beredskap, bemanning, kompetens, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Pandemin har tydliggjort våra professioners betydelse för allmänheten. Det har också blivit tydligt att bemanningen på många arbetsplatser är otillräcklig.

 • Höjda röster!

  Nu är det dags att höja rösten!

  Nu startar Höjda röster - en dialog med vårdsverige och i första hand Vårdförbundets medlemmar. För nu är det verkligen dags att höja rösten för vårdens framtid i Sverige. Delta du med! Din röst är viktig!

 • Försämrad arbetssituation för biomedicinska analytiker

  En ny Novus-undersökning med 1 400 biomedicinska analytiker bekräftar att yrkesgruppen arbetat under mycket hård press under pandemin och att hela 84 procent upplever fysiska eller psykiska besvär på grund av den höga arbetsbelastningen. Andelen som upplever att arbetsbelastningen blivit så hög att den är ohanterlig mer än fördubblats, från 6 procent före pandemin till 14 procent under pandemin.

 • Regeringen har lyssnat på Vårdförbundet och föreslår en ökad tydlighet i sjukförsäkringen 

  Regeringen har lyssnat på Vårdförbundet och andra fackförbund och föreslår en förändring i nuvarande sjukförsäkring, en förändring som i högre grad bidrar till att skapa trygghet för människor som har blivit sjuka.  

 • Överenskommelse med Sobona om att förlänga KFS-avtalet och att börja tillämpa HÖK

  Vårdförbundet har kommit överens med arbetsgivarorganisationen Sobona om att förlänga KFS-avtalet så att det gäller året ut. Från och med årsskiftet 2021/2022 kommer de medlemmar som idag går på KFS-avtalet att istället börja omfattas av kollektivavtalet Huvudöverenskommelsen (HÖK) med SKR och Sobona.

 • Den 17 mars firar vi kollektivavtalets dag!

  Grattis till alla oss som har kollektivavtal på arbetsplatsen! Det firar vi på kollektivavtalets dag den 17 mars.

 • Vårdförbundets löneranking: Regionerna som var bäst och sämst på lön 2020

  I årets utvärdering av löneutfallet* i regionerna för 2020, som omfattar cirka 55 000 medlemmar anställda av regionerna, syns en trendförändring mot större lönespridning, samtidigt som medellönen utvecklas bättre än den allmänna löneutvecklingen. Löneöversynen 2020 höjde medellönen för Vårdförbundets medlemmar med 3,07 procent vilket är klart över genomsnittet på arbetsmarknaden.

 • Ett år av pandemi: ”Vårdförbundets medlemmar har gett allt”

  Åtminstone 3 000 sjuksköterskor världen över, men troligen många fler, har dött under coronapandemin, enligt siffror från Internationella sjuksköterskeorganisationen (ICN) som nyhetsbyrån AFP rapporterar om. Stress, utbrändhet och PTSD har drabbat många sjuksköterskor och ICN varnar nu för att massflykt från yrket kan vara att vänta redan under andra halvan av 2021.

 • Självklart ska kvinnor bestämma om sin reproduktion och sin kropp

  För Vårdförbundets barnmorskor är kvinnors rätt att själva besluta om sin reproduktion ett grundfundament och en fråga om jämställdhet, som tyvärr behöver vaktas trots att vi lever i ett av världens mest progressiva länder. Det finns en stark uppslutning bakom svensk abortlagstiftning, men de senaste årens politiska debatt om abortfrågor visar att vi måste fortsätta påminna om kvinnans rätt att bestämma över sin kropp. På internationella kvinnodagen står Vårdförbundet därför upp mot de krafter som försöker linda in aborten i samhällsmoralism där kvinnan görs till mördare, där tidsgränserna för abort ifrågasätts eller där det felaktigt framställs att barnmorskeskrået vill ha rätt att vägra utföra abort (s.k. samvetsfrihet).