Debattartiklar

Här hittar du våra debattartiklar.
 • Stå upp för kvinnans rättigheter i EU-valet

  Vi vill höja ett varningens finger när det gäller politiker som vill beskära rätten till abort och införa så kallad samvetsfrihet för barnmorskor. Det skriver Åsa Mörner och Sineva Ribeiro i debattartikel i Svd den 24 maj inför EU-valet i helgen.

 • Obefintlig löneutveckling får personalen att fly vården

  Hälso- och sjukvårdens största utmaning är kompetensbrist. Ändå visar arbetsgivarna liten vilja till flexibilitet vad gäller lön utifrån ansvar, kompetens och erfarenhet, replikerar Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

 • Infria era vallöften och höj lönerna i vården, politiker

  Vårdförbundet vill ha en löneinjektion till särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Men är de ansvariga politikerna beredda att infria sina vallöften om höjda löner och förbättrade arbetsvillkor, frågar förbundets ordförande Sineva Ribeiro.

 • Du kan vara med och rädda vården!

  Krisen i vården handlar inte om att det saknas sängplatser. Det är brist på människor som vill arbeta i vården som är problemet. Om regioner och kommuner inte lyckas attrahera och behålla yrkesskicklig vårdpersonal så blir inte vårdkrisen löst.

 • Se till att vi orkar – om vi ska jobba längre

  Bättre arbetsvillkor måste gå före höjd pensionsålder. Vårdförbundet uppfattar Pensionsgruppens förslag om att höja pensionsåldern redan nästa år som tondövt för hur verkligheten ser ut för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården. Denna förändring måste ske i en annan ordning.

 • ”Gör om utredningen om specialistsjuksköterskors utbildning”

  Torsdagen den 1 november redovisar regeringens utredare Kenth Nauclér sin översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen. Under utredningens gång har han signalerat att utredningen kommer att förorda ett förslag att dra ner antalet fasta specialistinriktningar från elva till tre. I förslaget saknas nytänkande kring vårdens omställning till en personcentrerad nära vård och utredningen tar inte heller hänsyn till etablerad forskning. Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening är starkt kritiska och kräver att utredningen görs om.

 • Bättre arbetsvillkor nyckel till förstklassig vård

  Just nu pågår förhandlingar om vem som ska ta över styret i Västra Götaland. Vi lyfter de största utmaningarna som detta behöver ta tag i för att skapa en vård i världsklass för alla. Ni som politiker är skyldiga att ge de förutsättningar och det budgetutrymme som behövs för att kunna genomföra dessa. Nånannanismen måste bort – ni har ansvaret! skriver Vårdförbundet.

 • Vi skrattar inte

  Vi ser våra chefer som timme för timme kämpar med bemanningsfrågan. Vi ser chefer som måste tacka nej till att anställa sjuksköterskor för att lönekraven inte passar in i rådande lönebild på enheten.  Det skriver Vårdförbundets Lene Lorentzen i  insändare i Skövde Allehanda och Skövde Nyheter

 • Stockholms läns landsting måste vårda sin personal

  När det pratas om vårdköer och stängda vårdplatser är det oftast Vårdförbundets personalgrupp som saknas. Den ansträngda situationen drabbar inte bara våra medlemmar och andra personalkategorier inom vården, utan även länets invånare som är i behov av vård.

 • Ta inte aborträtten för given – värna alla kvinnors rätt!

  Valresultatet innebär att Sverigedemokraterna som vill begränsa aborträtten kan få inflytande över utformningen av den svenska hälso- och sjukvården. I dag, på den internationella aborträttsdagen, är vårt budskap till landets politiker därför enkelt: Stå upp för aborträtten, skriver företrädare för RFSU, barnmorskor, sjuksköterskor och läkare.