Inkomstförsäkring - för din trygghet

Med Vårdförbundets inkomstförsäkring kan du få upp till 80 procent av din tidigare månadsinkomst efter skatt, om du blir arbetslös. Den ingår i medlemsavgiften under förutsättning att du är medlem i a-kassan och berättigad till ersättning därifrån. Vår inkomstförsäkring ger dig trygghet när du behöver den som bäst.

OBS. På grund av coronakrisen har regeringen infört flera tillfälliga ändringar i reglerna för a-kassan.  Läs mer hos Akademikernas a-kassa.

Räkna ut din inkomstförsäkring

Använd vårt verktyg och räkna ut vad du får i inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkringens omfattning

  • Ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen kan tillsammans motsvara upp till 80  procent av din tidigare inkomst. 
  • Alla medlemmar som har en månadslön över 25 025 upp till 60 000 kronor omfattas.
  • Du kan få ersättning i max 200 dagar.
  • Karenstiden är 7 dagar, det vill säga samma karensperiod som a-kassan tillämpar.

Villkor för att inkomstförsäkring ska gälla

  • När du blir arbetslös måste du vara medlem i både Vårdförbundet och i a-kassan och ha varit det i minst 12 månader, samt uppfylla kraven för medlemskap i a-kassan. Läs mer om dessa på Akademikernas a-kassa
    OBS. Du blir inte automatiskt medlem i a-kassa genom att vara medlem i ett fackförbund. Du behöver ansöka om medlemskap i a-kassa separat.
  • För att få ersättning ska du vara arbetslös.
  • Inkomstförsäkringen gäller till den första i den månad du fyller 65 år.

Se film från Akademikernas a-kassa

Vårdförbundet samarbetar med Akademikernas a-kassa och du kan läsa mer om medlemskap hos dem på Akademikernasakassa.se.

Filmen från Akademikernas a-kassa beskriver vad du tjänar på att vara med både i Vårdförbundet och hos dem.

Har du frågor kring inkomstförsäkring?

Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 320, vardagar kl 08.00-18.00 eller via webbformulär.

Mer information på Vårdförbundet.se
Om du blir arbetslös

Mer information

Mer information kring Vårdförbundets inkomstförsäkring finner du hos Folksam. Det är också till dem som du ansöker om ersättning.