TCO, den fackliga centralorganisation som Vårdförbundet är medlem i, har förhandlat fram ett konkurrenskraftigt låneskydd som kan trygga din privatekonomi om du skulle bli arbetslös eller sjuk. Erbjudandet gäller för dig som har bolån eller medlemslån hos SEB.

Överenskommelsen med SEB är att du som är medlem och tecknar SEB:s nya låneskydd får de tre första månaderna gratis. Låneskyddet är konkurrenskraftigt och ger ett bra skydd om du skulle drabbas av sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall.

Låneskyddet består av två delar

  • Skydd vid nedsatt arbetsförmåga och ofrivillig arbetslöshet. Försäkringen ersätter den månadskostnad för räntor och amorteringar som du valt att försäkra om du blir sjuk (nedsatt arbetsförmåga), ofrivilligt arbetslös eller hamnar på sjukhus.
  • Livskydd. Om du avlider löser försäkringen hela eller delar av ditt lån.

Du bestämmer själv om du vill teckna båda delarna eller bara en av dem.

Läs mer om erbjudandet på SEB.se