Vad händer när det är en man som vårdar och kallas syster? Eller när vårdpersonal möter patienter som bryter mot det förväntade? Beställ vår antologi "Genusyrsel & normuppror". Gratis för dig som är medlem.

Utmanar normer och lyfter på täcket

Texterna i antologin "Genusyrsel och normuppror" berör de normer som styr vården och vårdens personal. Skribenterna utmanar den ekonomiska normen, vithetsnormen, heteronormen och könsnormen. Och lyfter på täcket till hur maskulinitet – och femininitet – manifesteras i vården och till hur bilden av den vårdande kvinnan präglar bilden av sjuksköterskan.

Kent Wistis satiriska bilder illustrerar varje kapitel.

Beställ antologin

Beställ "Genusyrsel och normuppror" i vår medlemsbutik. För dig som är medlem i Vårdförbundet är antologin gratis. Ordinarie pris är 80 kronor.

Skribenterna

 • Ulrika Blumfelds, sjuksköterska och grundare av "Inte under 24 000", berättar om kampen för en skälig lön och vilka normer hon bröt mot på vägen.
 • Signe Bremer, doktor i etnologi, utmanar med ett kapitel om vårdens möte med transsexuella patienter.
 • Maria Ejd, reporter på Vårdfokus, är redaktör för antologin.
 • Henrik Eriksson, sjuksköterska och professor, skriver om vårdande män, mod, maskuliniteter och genusyrsel.
 • Sofia B Karlsson, jämlikhetskonsult, berättar om vad normkritik är kopplat till vårdens vardag.
 • Katrine Kielos, skribent, ifrågasätter ekonomin som norm.
 • Åsa Moberg, författare och journalist, skriver om Florence Nightingale, som felaktigt har tolkats som förespråkare av sjuksköterskeyrket som ett kall.
 • Klara Regnö, doktorand i genus, organisation och ledning, berättar om sin forskning kring chefskapets könsmärkta villkor.
 • Maria Sedemark, styrelseledamot för HBTQ- sjuksköterskorna, berättar om vad det kan innebära att inte ingå i heteronormen.
 • Kent Wisti, universitetspräst och satirtecknare, skriver om andlighet och kommenterar varje kapitel med sina pricksäkra teckningar.
 • Kawa Zolfagary, skribent och debattör, skriver om vithetsnormen, hur den märks i vården och på andra håll i samhället.

Handledning till antologin

Det finns en handledning till antologin om du och dina kolleger vill använda den i en studiecirkel, bokcirkel eller som inspiration till debatt om genus och normer. Du kan beställa eller skriva ut handledningen i medlemsbutiken. Sök på "genusyrsel".

Varför normkritik?

För att komma åt frågan om värderingen av medlemmars kunskap och arbete gick boken från att handla om genus och jämställdhet till normer generellt.

Den som tillhör normen har svårt att se hur det är att stå utanför. Genom att använda normkritik får vi möjlighet att undersöka och analysera de normer som påverkar oss, och på så sätt bryta mönster.