Som medlem i Vårdförbundet har du automatiskt en inkomstförsäkring och en stick-och skärskadeförsäkring. Du kan också teckna flera andra förmånliga försäkringar, som ger dig och din familj skydd vid olika händelser. Kontakta Folksam för att se vad passar dig!

Deltagarolycksfallsförsäkringen som en del av vår organisationsförsäkring 

Med anledning av konflikten gör Folksam ett förtydligande att deltagarolycksfallsförsäkringen även omfattar dig som är uttagen i strejk och deltar i en aktivitet som Vårdförbundet ordnar. Alla som deltar vid en strejkaktivitet – medlem eller icke medlem – som råkar ut för olycksfall till, under eller från aktiviteten omfattas av försäkringen.
Du kontaktar Folksam, antingen www.folksam.se/tco eller telefon 0771-95 09 50. Uppge att du deltagit på en strejkaktivitet som anordnats av Vårdförbundet (org.nr. 802001-5239).
Om du har en grupplivsolycksfall privat tittar Folksam på den så att du får maximal ersättning.

Försäkringar som ingår i ditt medlemskap

Som medlem i Vårdförbundet har du automatiskt en inkomstförsäkring och en stick- och skärskadeförsäkring. Därtill kan du teckna flera andra förmånliga försäkringar, som ger dig och din familj skydd vid olika händelser.

För dig som är ny medlem

För nya yrkesverksamma medlemmar ingår ytterligare fyra försäkringar från start och tre månader. Därefter skickar Folksam ett erbjudande. Om du inte vill ha försäkringarna kvar kan du meddela Folksam på 0771-950 950 eller bara låta bli att betala fakturan.

OBS! Du går in i existerande gruppförsäkringar utan krav på hälsodeklaration. Det kan därför vara värt att behålla dem om du inte redan har andra försäkringslösningar.

 • Livförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Diagnosförsäkring

Din inkomstförsäkring

En förstklassig inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap, under förutsättning att du är berättigad till ersättning från a-kassan. Tillsammans med ersättningen från a-kassan kan du få upp till 80 procent av din lön före skatt i 200 dagar om du skulle bli av med jobbet. Inkomstförsäkringen följer karensreglerna i Arbetslöshetsförsäkringen. 

Alla medlemmar som har en månadslön över 33 000 kr upp till 60 000 kronor omfattas. Om du har en ersättningsgrundande inkomst under 33 000 kronor men över 27 500 kronor per månad, omfattas du av inkomstförsäkringen från dag 101 till 200.

Försäkring stick- och skärskada

I ditt medlemskap ingår även försäkringen stick- och skärskada. För dig som jobbar inom vården finns det alltid en risk att bli smittad av HIV/AIDS, Hepatit C och MRSA i ditt yrkesutövande. Därför är Stick- och skärskada en viktig försäkring. Den är unik för Vårdförbundet och gäller för alla medlemmar: yrkesverksam, student och pensionär upp till 67 år.

Här kan du läsa mer om vad som gäller generellt vid en arbetsskada.

Övriga medlemsförsäkringar

Som medlem kan du även teckna följande försäkringar till förmånligt medlemspris:

 • Juristförsäkring (se nedan)
 • Sjukkapitalförsäkring
 • Diagnosförsäkring
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Hemförsäkring
 • Seniorförsäkring
 • Hemförsäkring för student
 • Livförsäkring för student
 • Yrkesförsäkring för företagare
 • Försäkra ditt boende till medlemspris

Tänk på att du som medlem nu även har rabatt på utökningar i din hemförsäkring - du behöver själv ta kontakt med Folksam för att ta del av rabatten. 

Juridisk hjälp när du behöver det

Prisvärd juristförsäkring som du kan teckna både som yrkesverksam medlem eller som studentmedlem. 

Juristförsäkringen innefattar :

 • 15 timmars juridisk rådgivning per år för dig och hela ditt hushåll - inom familjerätt, arvsrätt, konsumentköp mm.
 • Rättsskydd
 • Hjälp vid ID-stöld
 • Må bra-rådgivning