Inkomstförsäkring - för din trygghet

Med Vårdförbundets inkomstförsäkring kan du få upp till 80 procent av din tidigare månadsinkomst efter skatt, om du blir arbetslös. Den ingår i medlemsavgiften under förutsättning att du är berättigad till ersättning från a-kassan. Vår inkomstförsäkring ger dig trygghet när du behöver den som bäst.

Räkna ut din inkomstförsäkring

Använd vårt verktyg och räkna ut vad du får i inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkringens omfattning

  • Ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen kan tillsammans motsvara upp till 80  procent av din tidigare inkomst. 
  • Alla medlemmar som har en månadslön över 25 025 upp till 60 000 kronor omfattas.
  • Du kan få ersättning i max 200 dagar.
  • Karenstiden är 7 dagar, det vill säga samma karensperiod som a-kassan tillämpar.

Villkor för att inkomstförsäkring ska gälla

  • När du blir arbetslös måste du vara medlem i både Vårdförbundet och i a-kassan och ha varit det i minst 12 månader, samt uppfylla kraven för medlemskap i a-kassan. Läs mer om dessa på AEA.se
  • För att få ersättning ska du vara arbetslös.
  • Inkomstförsäkringen gäller till den första i den månad du fyller 65 år.

Mer information

Mer information kring Vårdförbundets inkomstförsäkring finner du hos Folksam. Det är också till dem som du ansöker om ersättning.