Hälsa och livsstil

Här hittar du erbjudanden för din hälsa. Just nu kan du anmäla dig till ett internat för tobaksavvänjning.

Få hjälp med att sluta röka eller snusa

OBS! Internatet är fullbokat. Inga fler anmälningar tas emot. 

Nu erbjuder Vårdförbundet och Sjuksköterskor mot tobak dig som är medlem i Vårdförbundet, och har bestämt dig för att sluta röka eller snusa, sex dagars internat för tobaksavvänjning på Ridderviks gård, i Stockholms län. 

Program

Under veckan kommer du att varje dag att delta i obligatoriska gruppsamtal. Programmet kommer också att innehålla aktiviteter som stärker dig och som är viktig i din motivation i att förbli tobaksfri. Det är bland annat fysisk aktivitet, avslappningsövningar, kunskap vad gäller kost och motion, mental träning, kulturella aktiviteter med mera.

Efter internatet kommer du att få uppföljning fem gånger – upp till 18 månader efter internatets slut. Detta kommer ske genom träffar, telefonintervjuer och enkäter. Du har möjlighet att få individuellt stöd även vid andra tillfällen.

Datum, tid och plats 

Datum och tid: 2–7 september 2018

Plats: Ridderviks gård, Hässelby, ca 18 km från Stockholms centrum

Kostnad

Att delta är gratis, Vårdförbundet och Sjuksköterskor mot tobak står för kost, logi och tobaksavvänjningsinsatser. Du står för kostnaden för resan samt eventuella läkemedelskostnader.

Begränsat antal deltagare. Urval sker löpande.

Kriterier och anmälan 

OBS! Internatet är fullbokat. Inga fler anmälningar tas emot. 

Alla som anmäler sig intervjuas och du kommer då att få svara på frågor om ditt bruk av tobak och din hälsa. Sedan utses vilka som kommer att få delta vid internatet.

Du ska ha ett långvarigt tobaksbruk och vara starkt nikotinberoende. Du ska ha slutat tidigare men inte lyckats och har en stark motivation att sluta.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta:

Mona Ringbjer
Mobil: 073-8020510
E-post: Mona.Ringbjer@gmail.com

Yvonne Bergmark-Bröske
Mobil: 070-5548568
E-post: y.bergmark.broske@telia.com