Som medlem i Vårdförbundet har du automatiskt en inkomstförsäkring och en stick-och skärskadeförsäkring. Därtill kan du teckna flera andra förmånliga försäkringar, som ger dig och din familj skydd vid olika händelser.

Försäkringar som ingår i ditt medlemskap

Som medlem i Vårdförbundet ingår en inkomstförsäkring och en försäkring för stick- och skärskador.

För nya yrkesverksamma medlemmar ingår ytterligare fem försäkringar från start och i tre månader. Därefter skickar Folksam ett erbjudande. Om du inte vill ha försäkringarna kvar kan du meddela Folksam på 0771-950 950 eller bara låta bli att betala fakturan.

OBS! Du går in i existerande gruppförsäkringar utan krav på hälsodeklaration. Det kan därför vara värt att behålla dem om du inte redan har andra försäkringslösningar.

 • Livförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Diagnosförsäkring
 • Yrkesförsäkring för medlem i Vårdförbundet

Läs mer om försäkringarna hos Folksam

Inkomstförsäkring

En förstklassig inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap, under förutsättning att du är berättigad till ersättning från a-kassan. Tillsammans med ersättningen från a-kassan kan du få upp till 80 procent av din lön före skatt i 200 dagar om du skulle bli av med jobbet. Inkomstförsäkringen följer karensreglerna i Arbetslöshetsförsäkringen. De tillfälliga nivåerna i a-kassan gäller till årsskiftet 2022/2023.

Alla medlemmar som har en månadslön över 33 000 kr upp till 60 000 kronor omfattas. Om du har en ersättningsgrundande inkomst under 33 000 kronor men över 27 500 kronor per månad, omfattas du av inkomstförsäkringen från dag 101 till 200.

Läs mer om inkomstförsäkringen här

Stick- och skärskada

I ditt medlemskap ingår även försäkringen Stick- och skärskada. För dig som jobbar inom vården finns det alltid en risk att bli smittad av HIV/AIDS, Hepatit C och MRSA i ditt yrkesutövande. Därför är Stick- och skärskada en viktig försäkring. Den är unik för Vårdförbundet och gäller för alla medlemmar: yrkesverksam, student och pensionär upp till 67 år.

Läs mer på stick- och skärskadeförsäkringen här

Övriga medlemsförsäkringar

Som medlem kan du även teckna följande försäkringar till förmånligt medlemspris:

 • Juristförsäkring (se nedan)
 • Sjukkapitalförsäkring
 • Diagnosförsäkring
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Hemförsäkring
 • Seniorförsäkring
 • Hemförsäkring för student
 • Livförsäkring för student
 • Yrkesförsäkring för företagare

Läs mer på Folksams webbplats

Din hemförsäkring ger skydd även när du hjälper en flykting. Det är nu gratis att medförsäkra flyktingar boende i ditt hem 

Många svenskar tar nu emot ukrainska familjer på flykt från kriget. I Folksams hemförsäkringar ingår möjligheten att snabbt och utan kostnad medförsäkra inneboende flyktingar.
Om du delar ditt hem med flyktingar i behov av bostad, kontakta oss på telefon 0771-950 950, så hjälper Folksam dig att dela även din hemförsäkring. Läs mer på Folksams webbplats 

 

Juridisk hjälp när du behöver det – juristförsäkring

Du som medlem kan teckna en juristförsäkring via Folksam för endast 45 kr/månad (40 kr/månad för studentmedlemmar).

Juristförsäkringen innefattar :

 • 15 timmars juridisk rådgivning per år för dig och hela ditt hushåll - inom familjerätt, arvsrätt, konsumentköp mm.
 • Rättsskydd
 • Hjälp vid ID-stöld
 • Må bra-rådgivning

Info om katastrofskydd

I och med corona-pandemin har Folksam aktiverat katastrofskydd i hemförsäkringen.

Skyddet omfattar summor upp till 10 000 kronor för skäliga och nödvändiga utgifter som flygbiljetter. Katastrofersättningen gäller per person i hushållet som är skriven på samma adress.

Gratis försäkringsrådgivning

Du kan få råd från Folksam om vilka försäkringar du behöver. 

 

Se filmen på Youtube.

Boka din kostnadsfria rådgivning här 

Vill du veta mer eller har några frågor?

Du kan ringa direkt till Folksam/Vårdförbundet på telefon: 0771-950 950 vardagar klockan 7.30-21.00 och helger 9.00-19.00

Läs mer och teckna försäkringarna direkt hos Folksam