I Vårdförbundet samlas barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, chefer, ledare och studenter. Här är några av medlemmarnas berättelser som speglar 2022.

Medlem berättar

"Vi behövs där ute"

Sjuksköterskestudenten Enkidu Barkarmo skrev nyligen sin kandidatuppsats i Afrika. Det var en resa som stärkte hans mål att bli sjuksköterska.

Medlem berättar

"Vi är vårdens detektiver"

Som nyblivet huvudskyddsombud är det frågor kring arbetsmiljö, utveckling och att skapa tillit som ligger biomedicinska analytikern Emma Ekman varmast om hjärtat.

Medlem berättar

”11 timmars dygnsvila - positivt för hållbart yrkesliv”

Nya regler om minst 11 timmars dygnsvila är bra tycker huvudskyddsombudet Michaela Norén. – Det är upp till arbetsgivaren att lösa det på bästa sätt.

Medlem berättar

Pontus bytte missnöje mot engagemang

Lönen var usel och utbildning verkade inte spela någon roll. Pontus Karlsson var redo att lämna sitt jobb – men ett brev förändrade allt.

Medlem berättar

”Ingen ska behöva bli sjuk av jobbet”

Som regionalt skyddsombud inom privat sektor jobbar sjuksköterskan Michaela Lindqvist proaktivt för att förbättra arbetsmiljön för sina kollegor.

Medlem berättar

”Medarbetarna viktigast vid omorganisering”

En större organisationsförändring innebär en hel del oro, men med dialog och stöttning går det att nå framgång. Det vet Peter Mähler som var enhetschef vid samorganiseringen av ambulans- och primärvården på Åre Hälsocentral.

Positiv löneutveckling 2022

Årets som gått

Medlem berättar

”Vi måste bli mer synliga”

– Vi är få och arbetar dessutom instängda i mörka rum, säger Ebba Claesson, som genom sitt uppdrag i Vårdförbundet Student arbetar för att göra röntgensjuksköterskor mer synliga än de är idag.

Medlem berättar

”Bättre att engagera sig än att gnälla"

I juni blir Ida Persson färdig barnmorska. Som ny i yrket känner hon trygghet i att ha Vårdförbundet i ryggen.

Ledaren

"Medlemskap och engagemang lönar sig!"

Alla vi i Vårdförbundet vill driva förändring, skriver vice förbunds-
ordförande Madelene Meramveliotaki.

Välkommen som medlem!

Vi arbetar för bättre villkor, lön och möjlighet till utveckling genom hela yrkeslivet. När vi blir fler blir vi starkare!

Läs och ladda ner Årsberättelse 2023

Du kan läsa Årsberättelsen som den ser ut i tryckt version. Läs reportaget med sjuksköterskemedlemmen Elay, 27 år, som berättar om varför hon valt att arbeta deltid istället för heltid.