Mycket hände under 2022, här är ett urval av händelser och aktiviteter.

Februari
#Yrkenförlivet - Vårdförbundet släpper arbetsmiljörapport som kräver bättre villkor.

Mars
#vårdavården - ett gemensamt upprop för arbetsmiljön i vården. 47 089 underskrifter!

April
Nytt 2-årigt kollektivavtal för medlemmar i region, kommun och kommunala bolag, med fokus på bättre arbetsmiljö och arbetstidsförläggning, tecknas.

Maj
133 motioner skickades in till kongressen och en ny förbundsstyrelse valdes. Sineva Ribeiro fick fortsatt förtroende som förbundsordförande.

Maj
NYHET: arbetet med Vårdförbundets Chefsförening drar igång.

Juni
I Uppsala lämnades 350 vykort undertecknade av medlemmar med texten ”Glad sommar? - alla kommer inte få semester”, till ansvariga politiker.

September
Val-2022. Vårdförbundet arbetade strategiskt för att göra vården till en valfråga och lyfte arbetsmiljö som den viktigaste frågan. Förbundet krävde ett hållbart yrkesliv med villkor som innebär att alla medlemmar vill och orkar jobba heltid under ett helt arbetsliv.

Oktober
Ny styrelse för Vårdförbundet student valdes. Ordförande Marlene Juhls fokus är att öka studentstyrelsen inflytande och förbättra påverkansarbetet, förstagångslöner och synliggörandet av alla fyra professioner. 

November
Grattis ”Dialogteamet” i Östergötland som på Vårdgalan tog emot priset Årets Rekryteringsstjärna för sitt strukturerade och målmedvetna arbete med rekrytering.

November
Fikaturné under ett par månader, då nya och befintliga medlemmar fick kaffe och chokladbollar. Bild bifogas.

December
Yes! Ändringar i AB ska garantera att medlemmar får minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila. Gäller från oktober 2023. (Ikon som symboliserar ”seger/vinst”). Susanne Reuterberg arbetade hårt med övertiden. Hänvisning till webb.

December
Hurra 3607 nya studentmedlemmar!