Medlemmar i Vårdförbundet fortsätter att ha en löneutveckling som ligger en bra bit över det så kallade industrimärket. Vi har sammanställt utvecklingen får våra medlemmar som jobbar i våra yrken i region, kommun, kommunala bolag och i privat sektor. I underlaget ingår även medlemmar i statlig sektor. I jämförelserna mellan avtalsområdena ingår inte chefer och ledare.

Även om löneutvecklingen generellt sett är bra är livslönerna för låga jämfört med jämförbara yrken. Vi fortsätter kämpa för att arbetsgivare på allvar måste ta ansvar för kompetensbristen och använda det centrala löneavtalet som det är tänkt, det vill säga belöna erfarenhet, kunskap och resultat i verksamheten. Då väljer fler att stanna på arbetsplatsen, arbetsmiljön blir bättre och patientsäkerheten ökar.


Klicka här för att ladda ner tabellen

Så har vi räknat fram siffrorna:

  • Statistiken baseras på partsgemensam statistik över löner och villkor avgränsat till Vårdförbundets medlemmar som uppbär månadslön 2022 som rapporterats in av arbetsgivaren under 2022.
  • Privat sektor representeras av arbetsgivare anslutna till arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna.
  • Lönerna definieras som grundlön inklusive fasta lönetillägg. Medellönen räknas som månadslön uppräknad till heltid inklusive fasta tillägg men exklusive rörliga tillägg, som till exempel OB, övertid och jour.
  • Underlaget är avgränsat till medlemmar som har en lön på minst 18 000 kronor per månad. Bara de med en sysselsättningsgrad över 40 procent ingår. Tjänstlediga ingår inte.
  • För kommuner, regioner och kommunala bolag är underlaget även avgränsat till HÖK-avtal för både 2021 och år 2022 och att individen hade en lön på minst 18 000 kronor såväl 2021 som 2022.
  • Beräkningarna bygger på löner för individer som jobbar i samma avtalsområde både år 2021 och år 2022. I redovisningen ingår inte individer som bytt befattning eller ansvar.