Som regionalt skyddsombud inom privat sektor jobbar sjuksköterskan Michaela Lindqvist proaktivt för att förbättra arbetsmiljön för sina kollegor. – Det är ett otroligt viktigt uppdrag, det finns många områden med förbättringspotential, säger hon.

På en del arbetsplatser inom privat sektor är Arbetsmiljöverkets föreskrifter relativt okända. Därför är det viktigt att det finns regionala skyddsombud som både kan stötta arbetsgivare och arbetstagare i aktuella frågor. Ett av dem är Michaela som arbetar inom bemanning, just nu på Södersjukhuset i Stockholm.

Är du inte medlem? Bli det idag!

Tillsammans kan förtroendevalda åstadkomma förändring

Michaela är skyddsombud på privata arbetsplatser där skyddskommitté saknas.
– Det är ett otroligt roligt uppdrag, jag får vara delaktig i att skapa bättre arbetsplatser för mina kollegor. Jag träffar många nya människor och jag gör verkligen skillnad. Ingen ska behöva bli sjuk av jobbet, säger Michaela och fortsätter:
– För mig är det självklart att vara med i facket, det är en förutsättning för att kunna påverka arbetsvillkor och arbetsmiljö. Jag började min fackliga resa som student, och blev sedan förtroendevald på min arbetsplats. Jag såg många områden med förbättringspotential, men det hände inte så mycket.
Att ensam ha åsikter och försöka förändra är svårt, men som förtroendevald är vi fler och kan föra fram vår sak – och då händer det grejer.

Aktiverar skyddsarbetet 

Uppdraget som regionalt skyddsombud innebär bland annat att aktivera det regionala skyddsarbetet.
– Jag hjälper arbetsplatser att utforma ett systematiskt arbetsmiljöarbete och utse lokala skyddsombud. Frågorna växlar utifrån verksamhet. Vi kommer in där förändring behöver ske organisatoriskt, men vi hanterar också individärenden när det handlar om rehab. Oftast handlar det om en undermålig arbetsmiljö.

Tydliga mål för framtidens vård

Michaela har stora visioner för vad hon vill åstadkomma.
– Jag vill arbeta strukturerat och förebyggande med arbetsmiljö, för att förhindra att olyckor och sjukskrivningar överhuvudtaget sker.

Hon vill jobba mer med uppsökande verksamhet, men tiden räcker inte till. Därför behövs det fler regionala skyddsombud som engagerar sig för att skapa bättre arbetsplatser.

 

Andra medlemmar berättar:

Biomedicinska analytikern och huvudskyddsombudet Emma ser till att studenter får ordentlig upplärning.

Barnmorskestudenten Ida valde att engagera sig istället för att vara missnöjd.

”11 timmars dygnsvila - positivt för hållbart yrkesliv” tycker medlemmarna Nathalie och Michaela