En större organisationsförändring innebär en hel del oro, men med dialog och stöttning går det att nå framgång. Det vet Peter Mähler som var enhetschef vid samorganiseringen av ambulans- och primärvården på Åre Hälsocentral.

Vid årsskiftet 2021/ 2022 skulle ambulans- och primärvården i Region Jämtland Härjedalen slås ihop. Det skulle innebära en ny form av ledarskapsstruktur. I samband med samorganiseringen så uppstod en viss förvirring bland medarbetarna.
– De var oroliga för nya hierarkier. Därför var det viktigt för mig att vi pratade om att vi samverkar. Ingen del i organisationen står över den andra, säger Peter.

Samorganiseringen hade ett tydligt övergripande mål: att utveckla god och nära vård – samtidigt var det svårt att visualisera exakt hur man skulle arbeta i den nya organisationen.

I det skedet märkte Peter hur viktigt det blev att han som chef förde en dialog med och lyssnade på sina medarbetare och var beredd på att ställa om ifall något inte fungerade.
– Vid en samorganisering måste man vara lyhörd. Det är ett arbete som görs tillsammans där medarbetarna är den absolut viktigaste faktorn.

 

Andra medlemmar berättar:

Biomedicinska analytikern och huvudskyddsombudet Emma ser till att studenter får ordentlig upplärning

Barnmorskestudenten Ida valde att engagera sig istället för att vara missnöjd

”11 timmars dygnsvila - positivt för hållbart yrkesliv” tycker medlemmarna Nathalie och Michaela