Som nyblivet huvudskyddsombud är det frågor kring arbetsmiljö, utveckling och att skapa tillit som ligger biomedicinska analytikern Emma Ekman varmast om hjärtat.

Redan som student var det självklart för Emma att engagera sig fackligt. Sedan fyra år är hon förtroendevald på sin arbetsplats länssjukhuset Ryhov i Jönköping, där hon även är huvudskyddsombud. Ett av hennes uppdrag är att stötta och samordna skyddsombudens verksamhet.
– Jag är mest stolt över att jag lyckats bygga tillit hos medlemmarna. De vet att jag finns där, lyssnar på dem och för deras talan. Att de mår bra är viktigast, och det hänger så klart samman med arbetsmiljö, karriär- och löneutveckling.

Inte medlem? Bli medlem nu!

Emma arbetar inom klinisk fysiologi och på hennes arbetsplats är arbetstiderna bra. Det som är utmanande är den ständiga pressen på att jobba effektivare så att kötiderna blir kortare. Det leder inte bara till högre risk för belastningsskador, det tar också tid från personalens utveckling.
– För att producera mer på kortare tid fick vi korta undersökningstiden, vilket gick ut över upplärningen av våra studenter, förklarar Emma, som även driver frågan om bättre balans mellan arbetsmiljö och utveckling.
– I dag har vi utbildningsrum där vi har längre tid på oss. Det är viktigt att lära upp nya kollegor och det är också en rekryteringsmöjlighet, men det ska
självklart vara patientsäkert!

Det är viktigt att lära upp nya kollegor

Att det blev just klinisk fysiologi för Emma var ett givet val:
– Mitt mål är att lyfta vår yrkesgrupp, vi har en otrolig kompetens och behöver synas och höras mer! Utan oss stannar vården. Vi är detektiverna som ser till att patienterna får rätt diagnos och därmed rätt behandling. Det vill jag föra vidare till våra studenter!

 

Fler medlemmar berättar:

"Vi behövs där ute"', Enkidus studieresa till Malawi stärkte hans mål att bli sjuksköterska.

Biomedicinska analytikern Pontus bytte missnöje mot engagemang

”Ingen ska behöva bli sjuk av jobbet”, säger regionala skyddsombudet Michaela.