Det behövdes en riktig dikeskörning och krasch. Kommunikationen mellan arbetsgivaren och Vårdförbundets lokala ombud för ambulanssjuksköterskorna hade brutit samman. Bland personalen började missnöjet pyra och precis före sommaren 2017 valde många att helt enkelt säga upp sig. Botten var nådd. 20 ambulanssjuksköterskor hade sagt upp sig. Men kraschen var också början på något nytt, sunt och samförståndsskapande.

Konflikten handlade om en schemaförändring. Arbetsgivaren gick fram med en schemaförändring och att delvis gå över till treskift som skulle införas på de fem ambulansstationerna i Halland.

Mitt i virrvarret av heta känslor stod Magnus Lindroth, lokalt förtroendevald för Vårdförbundet på Falkenbergstationen och samverkansansvarig för stationerna i Halmstad, Kungsbacka, Varberg och Falkenberg samt för 1177.

Magnus Lindroth. Foto: Dan Lepp.

– Det var skyttegravstaktik. Arbetsgivarens hårdnackade inställning till arbetstidsförkortning och förändrat schema fick medlemmarna att se rött, berättar Magnus Lindroth som jobbat som ambulanssjuksköterska sedan 1996 och varit facklig förtroendeman de senaste fyra åren.

Arbetskulturen på de olika stationerna i Halland är till viss del väsensskild, mycket beroende på stationernas geografiska placering. En hjärtefråga i Kungsbacka kan vara en ickefråga i Halmstad. Att klä om den heliga kon – schemaläggning - kräver därför en varsam hand och en förståelse för individernas och de olika stationernas behov. Där sprack det. Arbetsgivarens tänkta beslut fick det att smälla på golvet.

– Jag tror inte att arbetsgivaren förstod hur allvarligt missnöjet var från medarbetarnas sida. När uppsägningarna kom, precis innan sommaren, blev det kaos, men samtidigt också vändpunkten, minns Magnus Lindroth.

Falkenberg ambulans. Foto: Dan Lepp.

Plötsligt blev samtalstonen mjukare, mer resonerande. Ledningen började lyssna och Magnus och representanterna för Vårdförbundet klev upp ur skyttegraven.

– Vi började prata i samförstånd på alla nivåer, från verksamhetschef och förvaltningschef till de lokalt fackliga. Formuleringarna runt besluten blev mjukare och mer inkännande. Det gjorde att vi kunde nå fram till mer individ- och stationsanpassade lösningar.

Det är en spännande framtid som väntar och jag är säker på att det kom något gott ur det som hände.

Men den stora dikeskörningen i Halland tog hårt på ledning, medarbetare och fack. Idag har i princip hela ledningen slutat och bytts ut. Det har i sin tur bidragit till en sorts nystart. Dessutom har flera av de som sa upp sig under den turbulenta tiden återvänt till jobbet som ambulanssjuksköterska.

Med ett visst mått av perspektiv till det som hände kan Magnus Lindroth blicka framåt med hoppfulla ögon.

– Ja, det har blivit roligare att jobba fackligt. Men det tar tid att återställa förtroende mellan medlemmarna och ledningen.

– Jag tror att kraschen var nödvändig. Medarbetarna blev tajtare och visade på lojalitet, ledningen insåg vikten av ett bra samtalsklimat och samförstånd. Det är en spännande framtid som väntar och jag är säker på att det kom något gott ur det som hände, konstaterar Magnus.

Nytt privat ambulansavtal

Under 2017 kunde Vårdförbundet sluta ett centralt avtal med Almega Vårdföretagarna för dig som arbetar i privat ambulans. Det vinnande resultatet blev sänkt arbetstid, AST och kompetensutveckling.