Andreas Rantala, nominerad till Vårdförbundspriset 2017

Andreas Rantala, specialistsjuksköterska på en ambulansenhet i Helsingborg, har som mål att införa ett komplett personcentrerat arbetssätt.

Trots att man inom ambulanssjukvården har stora förutsättningar att arbeta personcentrerat eftersom man oftast vårdar en person i taget, handlar det ofta om att sortera patienter utifrån flöden. Andreas Rantala på Skånevård Sund i Helsingborg har nyligen lagt fram sin doktorshandling "Att bli tagen på allvar", som belyser vikten av personcentrering inom ambulanssjukvården.

Andreas Rantalas presentation

Se Andreas Rantalas presentation av sitt arbete som han höll på Vårdgalan 2017 lite längre ner i artikeln.

Han är glad för nomineringen till Vårdförbundspriset eftersom han och kollegerna på enheten har arbetat intensivt för att implementera personcentrerad vård inom ambulans.

- För ambulanspersonalen är det ännu en dag på arbetet, men för patient och närstående är det en unik händelse som förmodligen blir ett minne för livet. Om du inte blir trodd, sedd, hörd och tagen på allvar, trots att du bäst själv känner dina symptom, kan du lätt känna dig i underläge. Personcentrerad vård är en väg för att balansera vårdrelationen och bidra till att patienten blir delaktig i bedömningar och beslut, säger Andreas Rantala.

Det personcentrerade arbetssättet har arbetats in i gruppens verksamhetsplaner, rekryteringsmaterial och inte minst i det dagliga arbetet med patienterna. Eftersom ambulanssjukvården är först i vårdkedjan och har en avgörande roll i samspelet med andra vårdenheter, så har ett personcentrerat arbetssätt en bred påverkan.

Positiv återkoppling har kommit från patienter och deras anhöriga som känner sig mer sedda och hörda, men också från medarbetare som upplever att de nu får större användning av sina kunskaper.

- Vi har ett fullständigt nytänk i hela organisationen sedan vi började med personcentrerad vård. Ambulanspersonal är skickliga på att jobba efter algoritmer, checklistor och andra tydliga riktlinjer. Det är ett helt annat mindset när man ska jobba personcentrerat, vilket var en utmaning i början. Att jobba enträget och varje dag även med de mjuka frågorna är framgångsfaktorn för att implementera personcentrerad vård, säger Andreas Rantala.

Andreas Rantala ser ledningen på Skånevård Sund som en framgångsfaktor i arbetet med att införa det nya. Nu är personcentrerad vård ett självklart begrepp i verksamheten och något man lyfter fram i sina rekryteringsannonser. Nu vill ambulansenheten i nordvästra Skåne agera som en förebild och hjälpa andra verksamheter som också vill införa personcentrarad vård.

Motivering

"Trots att man inom ambulanssjukvården har stora förutsättningar att arbeta personcentrerat, då man oftast vårdar en person i taget, tenderar vården ofta att handla om att sortera patienter utifrån flöden. Ambulanssjukvården i nordvästra Skåne har som mål att bli första ambulanssjukvårdsenhet att införa ett komplett personcentrerat arbetssätt. Det har med stor passion inlemmats i verksamhetsplaner, rekryteringsmaterial och inte minst i det dagliga arbetet med patienter i den speciella vårdmiljö som är ambulans. Positiv återkoppling har kommit från patienter och deras anhöriga, som känner sig mer sedda och hörda, men också från medarbetare som upplever att de nu får större användning av sina kunskaper. Då ambulanssjukvården är först i vårdkedjan och har en avgörande roll i samspelet med andra vårdenheter påverkar införandet av ett personcentrerat förhållnings- och arbetssätt på bredden."