Se filmen om ambulanssjuksköterskan och forskaren Andreas Rantalas arbete med att implementera personcentrerad vård inom ambulanssjukvården.

Ambulanssjukvård på ett nytt sätt - se filmen

- För ambulanspersonalen är det ännu en dag på arbetet, men för patient och närstående är det en unik händelse som förmodligen blir ett minne för livet. Om du inte blir trodd, sedd, hörd och tagen på allvar, trots att du bäst själv känner dina symptom, kan du lätt känna dig i underläge.

Personcentrerad vård är en väg för att balansera vårdrelationen som bidrar till att patienten blir delaktig i bedömningar och beslut, säger Andreas Rantala. Det personcentrerade arbetssättet har arbetats in i ambulanssjuksköterskornas verksamhetsplaner, rekryteringsmaterial och inte minst i det dagliga arbetet med patienterna. Eftersom ambulanssjukvården är först i vårdkedjan och har en avgörande roll i samspelet med andra vårdenheter, så har ett personcentrerat arbetssätt en bred påverkan. Att jobba enträget och varje dag även med de mjuka frågorna är framgångsfaktorn.

Positiv återkoppling

Patienter och deras anhöriga känner sig mer sedda och hörda, positiv återkoppling kommer också från medarbetare som upplever att de nu får större användning av sina kunskaper. Nu är personcentrerad vård ett självklart begrepp i verksamheten och något man lyfter fram i sina rekryteringsannonser. Ambulansenheten i nordvästra Skåne vill agera som en förebild och hjälpa andra verksamheter som också vill införa personcentrerad vård.

För sitt arbete med personcentrerade vård inom ambulanssjukvården blev Andreas Rantala nominerad till Vårdförbundspriset 2017.

Personcentrerad ambulansvård tar patienten på allvar!