Vårdförbundet har bidragit till regeringens ”blåljusutredning”, som presenterat ett delbetänkande. Dels föreslås ett nytt brott kallat ”blåljussabotage”, som gör det straffbart att angripa eller hindra till exempel ambulanspersonal och polis i sitt arbete. Men också att det sätts fokus på utsattheten hos fler yrkesgrupper i vården.

Utredningen föreslår också en ny bestämmelse som innebär en skärpt syn på våld eller hot som riktas mot en person på grund av dennes arbete.

- Det är glädjande att utredningen har hörsammat Vårdförbundets synpunkter om att nyansera diskussionen genom att omfatta fler yrkesgrupper. Den pågående debatten breddas till att omfatta hälsosamt och tryggt arbete i hela vården och det är bra. Utsattheten för våra medlemmar finns inte bara inom ambulans- och akutsjukvården även inom psykiatri, förlossning, hemsjukvård, äldrevård och barnkliniker, säger förbundsordförande Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet vill nu se att arbetet fortsätter genom att diskussionen om åtgärder för att förebygga och hantera våld och hot mot samhällsbärande funktioner blir mer konkret – och att vårdens arbetsgivare kliver fram i det arbetet.

Vårdförbundet kräver att:
• Arbetsgivare ska visa nolltolerans mot hot och våld mot vårdpersonal
• Arbetsgivare ska arbeta förebyggande med riskanalys och säkerhetsplanering
• Arbetsgivare ska ta ansvar för rapportering och anmälningar
• Arbetsgivare ska säkra att vårdpersonal inte arbetar ensamma i risksituationer


Lyssna på Ekots sändning om blåsljusutredningens förslag, från den 17 januari. Förbundsordförande Sineva Ribeiro medverkar 43 minuter in i sändingen.

Vårdfokus: Blåljussabotage ska kunna ge fängelse

Läs pressmeddelandet