Sänkt arbetstid, akademisk specialisttjänstgöring och kompetensutveckling blev det vinnande resultatet av Vårdförbundets avtal för ambulanssjuksköterskor.

Bransch Ambulans - avtalet för dig som är ambulanssjuksköterska

Under våren 2017 sa Vårdförbundet upp det centrala avtalet med Vårdföretagarna Bransch H och yrkade på vila och återhämtning vid nattarbete. Den 30 juni 2017 slöts ett centralt avtal som gick helt i linje med det som träffats med SKL ett halvår tidigare.

Avtalet bytte namn från Bransch H till Bransch Ambulans och blev för första gången ett rent vårdavtal för ambulanssjuksköterskor.

Sänkt arbetstidsmått

Arbetstidsmåttet för blandad dag och natt sänktes från 38 timmar och 15 minuter till 36 timmar och 20 minuter vid 20 % natt och 34 timmar och 20 minuter vid 30 % natt eller mer.

Det innebär en sänkning i det centrala kollektivavtalet med 2 respektive 4 timmar.

Centralt avtal om AST

Dessutom fick vi in ett centralt avtal om AST, där sjuksköterskor i privat ambulans kan få en utbildningsanställning med full betalning och villkor helt enligt Vårdförbundets modell Akademisk specialisttjänstgöring.

Individuell kompetensutvecklingsplan

Avtalet innehåller också rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan som ska gynna din karriär- och löneutveckling.

De nya arbetstidsmåtten gäller från start vid ny upphandling, medan AST- och kompetensdelen gäller redan från 1 juli 2017.