Att vara en Fair Union innebär att vi arbetar för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart och att vi lever upp till våra grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter.

 

Vårdförbundet är en Fair Union och det innebär att vi:

  • Arbetar för jämställdhet och allas lika värde
  • Arbetar för att utveckla hälsa och arbetsvillkor nationellt och globalt
  • Värnar om rätten att organisera sig i fackföreningar
  • Använder företag som har kollektivavtal.
  • Väljer Fairtrade-märkta produkter och tar miljömässig och etisk hänsyn vid inköp
  • Utövar ett aktivt miljöarbete
  • Gör etiska val vid placeringar av tillgångar

Begreppet Fair Union står för ett förhållningssätt som ska prägla hela organisationen.

Bakgrund

Målet att bli en Fair Union sattes av Vårdförbundets extrakongress 2012. I samband med förbundsstyrelsens beslut om Fair Union antogs också ovanstående definition för vad Fair Union innebär för Vårdförbundet.

I grunden ligger värderingen om alla människors lika rätt. Vi arbetar för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Dessa värderingar stöds av vår stadga, de etiska riktlinjerna/koderna för våra yrkesgrupper och vår vision. I april 2013 beslutade förbundsstyrelsen att Vårdförbundet lever upp till de värderingar som ingår i begreppet Fair Union.

Vad är Fairtrade?

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Vårdförbundet är medlem i Fairtrade Sverige sedan 2008.

Fairtrade handlar om att öppna upp för en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön – en hållbar handel som framförallt syftar till att gynna första ledet i handelskedjan, där villkoren oftast är som sämst. Att stödja Fairtrade är en del av Vårdförbundets medverkan till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Vill du veta mer om Fairtrade och hållbar utveckling och kanske engagera dig som Fairtrade-ambassadör besök deras webbplats, där du även når deras webbaserade ambassadörsutbildning.

Relaterad information

Genom att delta i den årliga fikautmaningen Fairtrade Challenge uppmärksammar vi Fairtrade-märkta produkter för att fler odlare och anställda i utvecklingsländer ska kunna förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Kontakt

Om du vill kontakta oss om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att skicka ett mail till fairunion@vardforbundet.se.