Veckoarbetstiden sänks för dig som arbetar omväxlande dag/kväll/natt. Ju mer natt du arbetar desto mer sänks arbetstiden.

Nya arbetstidsbestämmelser införs för dig som arbetar i rotation, det vill säga i verksamheter med krav på en arbetstidsförläggning där du roterar mellan dag- och nattjänstgöring och med arbetstid förlagd till vardag såväl som sön- och helgdag eller till vardag och helgdag.
Bestämmelsen om rotationstjänstgöring träder i kraft senast 2018-04-01, men kan införas tidigare om lokala parter kommer överens om det.

  • Arbetar du 20 procent natt är veckoarbetstiden 36 timmar och 20 minuter,
  • Arbetar du  30 procent natt är veckoarbetstiden 34 timmar och 20 minuter.

För dig som ingår i rotationstjänstgöringen men som ändå arbetar ständig natt blir veckoarbetstiden 34 timmar och 20 minuter. För dig har ett anställningsavtal på ständig natt inom landsting/region är veckoarbetstiden 34 timmar och 20 minuter.

Alla som är anställda på rotation och arbetar omväxlande dag och natt omfattas, både i landsting, region och kommun. Är du anställd på ständig natt i landsting och region omfattas du också. Dessutom omfattas medlemmar i kommun som har rotationsavtal men som arbetar ständig natt.

Det finns verksamheter som helt saknar andra arbetstidsbestämmelser än 38 timmar och 15 minuter respektive 36 timmar och 20 minuter. För de medlemmarna innebär avtalet en arbetstidsförkortning på 2 respektive 4 timmar.