Gemensamt arbete med SKL om synen på hälsosamma arbetstider

I det centrala avtalet har SKL bekräftat att det är viktigt att fokusera på arbetstidsfrågan och våra medlemmars hälsa. Här kommer vi att arbeta vidare med en bilaga till HÖK-avtalet där centrala parter ger sin syn på arbetstider, till exempel hälsosam schemaläggning och annat som bidrar till hälsosamma arbetstider.

Parterna har enats om att ta fram det som kallas ”Centrala parters syn på arbetstider”. Centrala parters syn ska vara en bilaga till parternas Huvudöverenskommelse. Bilagan ska ta upp frågor som har betydelse för en verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning och samtidigt beaktar en hälsosam arbetsmiljö. En av dessa frågor är uppfölj­ningen av arbetstidsförläggningen och kopplingen till det systematiska arbets­miljöarbetet.

Detta gemensamma arbete ska ske under 2017 och  här finns möjligheter att titta på många fler aspekter som t ex arbetsförläggning, skiftarbete, schemaläggning och mycket mer.  Ur detta arbete kan vi gemensamt skapa gemensamma riktlinjer. 

Arbetet ska vara avslutat senast 2017- 11-30.