Centralt avtal med SKL om vila och återhämtning

Den 1 december 2016 tecknade vi ett centralt avtal med SKL om nattarbete, utbildningsanställning och att hitta samsyn om vad som är hälsosamma arbetstider. Innehållet kommer börja gälla olika tidpunkter mellan 2016 -2018. Här kommer vi bena ut vad det innebär för dig som medlem

Vad innebär avtalet för mig?

En trygghet i att avtalet är långsiktigt och hållbart

Centrala bestämmelser kan inte sägas upp lokalt och inte heller godtyckligt efter arbetsgivarens ändrade ekonomiska förutsättningar. De lokala avtalen däremot kan sägas upp med tre månaders varsel.

Det centrala avtalet gäller från 2016-12-01 till 2019-03-31.

Sänkt veckoarbetstid vid tjänstgöring omväxlande dag och natt

Nya arbetstidsbestämmelser införs för dig som arbetar i rotation, det vill säga i verksamheter med krav på en arbetstidsförläggning där du roterar mellan dag- och nattjänstgöring och med arbetstid förlagd till vardag såväl som sön- och helgdag eller till vardag och helgdag.

Bestämmelsen om rotationstjänstgöring träder i kraft senast 2018-04-01, men kan införas tidigare om lokala parter kommer överens om det.

Arbetar du 20 procent natt är veckoarbetstiden 36 timmar och 20 minuter, vid 30 procent natt 34 timmar och 20 minuter.

För dig som ingår i rotationstjänstgöringen men som ändå arbetar ständig natt blir veckoarbetstiden 34 timmar och 20 minuter. För dig har ett anställningsavtal på ständig natt inom landsting/region är veckoarbetstiden 34 timmar och 20 minuter.

Nattarbete inom kommun

Det nya avtalet gäller om du är anställd för att arbeta blandad dag/kväll/natt. Det vill säga att om du arbetar på rotation dag, kväll och natt så omfattas du av den sänkta veckoarbetstiden. Dessutom omfattas du om du har en rotationstjänst, men arbetar uteslutande natt.

Däremot gäller avtalet inte om det i ditt anställningsavtal står att du arbetar ständig natt. Frågan om nattarbete i kommunerna var väldigt viktig för Vårdförbundet, men vi nådde inte ända fram till en lösning.

Vårdförbundet har varit tydligt med vikten av vila och återhämtning vid nattarbete även för sjuksköterskor inom kommunerna. Parterna har därför enats om att gemensamt kartlägga förutsättningarna vid nattarbete för sjuksköterskor inom kommunsektorn och hur denna tjänstgöring påverkas av vårdens utveckling.

En första avstämning av arbetet ska ske under november 2017 och arbetet ska vara klart i november 2018.

Arbetstidsförläggning som ger vila och återhämtning

Vårdförbundet och SKL ska gemensamt ta fram riktlinjer och rekommendationer om hur man skapar en arbetstidsförläggning som både är verksamhetsanpassad och hälsosam.

Arbetet ska redovisas som Centrala parters syn och ska vara färdigt 2017-11-30.

Möjlighet till utbildningsanställning (AST) för specialistutbildning

Vårdförbundet har arbetat fram en modell med utbildningsanställningar ,akademisk specialisttjänstgöring, AST. Parterna är nu överens om att utbildningsanställningar är en lösning för att komma till rätta med bristen på specialistsjuksköterskor och ska stödja det lokala arbetet med utbildningsanställningar. Med en utbildningsanställning  har du som sjuksköterska möjlighet att specialistutbilda dig med bibehållen lön inom ramen för din anställning och kollektivavtalet. 

Parterna ska stödja och utvärdera arbetet med de lokala utbildningsanställningarna. Uppföljning ska göras 2018-12-31 samt inför 2020-12-31, då arbetet ska vara slutfört.

Fokus på specialisering för fler grupper

Ett särskilt fokus ligger på förutsättningarna för specialisering för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Vi ska gemensamt inventera tillgången på specialister och lyfta fram goda exempel. Arbetet med kartläggning och erfarenhetsspridning ska vara avslutat senast 2018-10-31.

Förbättrade möjligheter till kompetensutveckling

Avtalet ger dig rätt till en individuell utvecklingsplan, där arbetsgivaren ska ansvara för att du får rätt förutsättningar till kompetensutveckling. Utvecklingsplanen ska tas upp i ditt årliga utvecklingssamtal.