Det gör Vårdförbundet för att höja din lön

Vi på Vårdförbundet arbetar på flera olika sätt för att höja lönen och förbättra villkoren för dig och dina kollegor.

Det här gör Vårdförbundet för att höja din lön

Tecknar kollektivavtal

Vårdförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarorganisationer som till exempel Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Vårdföretagarna. Kollektivavtalen gör att vi kan vara med och påverka löneprocessen på din arbetsplats, men också andra villkorsfrågor som arbetstid och arbetsmiljö.

Påverkar arbetsgivaren

I löneprocessen kan ingå att Vårdförbundet påverkar arbetsgivaren genom att ta fram statistik kring lönespridning, löneutveckling, lönenivåer och möjligheten att göra lönekarriär. På så sätt kan vi påtala brister och hur de påverkar kompetensförsörjningen och arbetsmiljön.

Påverkar politiker

Vi pratar också ständigt med politiker och beslutsfattare om att ge bättre förutsättningar och resurser till verksamheterna, så att både löner, kompetensutveckling och arbetsmiljö gynnas.

Ger råd och stöd till dig som medlem

Vårdförbundet ger dig också stöd och råd inför ditt lönesamtal. Förutom att vi ger dig lönestatistik, kan du prata med dina förtroendevalda på arbetsplatsen, din lokalavdelning eller ställa frågor till vår centrala rådgivningsservice Vårdförbundet Direkt.

Det är när vi är många som vi kan påverka

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att lokal lönebildning och löneprocess följer intentionerna i våra överenskommelser. 

Inom Vårdförbundet är vi i dag 94 000 yrkesverksamma medlemmar, varav omkring 5 000 är förtroendevalda medlemmar. Våra förtroendevalda är vårt ”öra mot marken” ute på arbetsplatserna och genom dem får vi kunskap om våra medlemmars arbetssituation, utmaningar och behov.

Och ju fler vi är, desto större chans har vi att påverka! När vi växer och blir fler har vi möjlighet att täcka in fler arbetsplatser, i fler sektorer. I dag har vi till exempel en sämre täckning inom den privata sektorn och här arbetar vi för att få mer inflytande.

Här kan du läsa mer om vad du får som medlem