Vi vet att lönefrågan är konstant viktig för dig som medlem, och vi håller med dig! Därför erbjuder vi personlig rådgivning via Vårdförbundet Direkt samt utbildningar,  lönestatistik,  FAQ och annat värdefullt på vår webbplats. Vårt mål är att stötta och pusha dig i din karriär och bidra till att du har en god löneutveckling genom hela ditt yrkesliv.  

Men vi vet att vi kan bli ännu bättre!  Sedan hösten 2020 har vi gjort en satsning på att förbättra vårt innehåll kring lön och löneutveckling. Vi skulle bli glada om du vill svara på några frågor. Stort tack på förhand!

Enkäten är anonym.    

Frågor

1. Känner du till att Vårdförbundet kan hjälpa dig i lönefrågor, genom personlig rådgivning, aktuell lönestatistik, lönecoachning med mera?
2. Har du varit i kontakt med vår personliga rådgivningsservice Vårdförbundet Direkt när det gäller frågor kring lön?
3. Har du varit i personlig kontakt med någon på Vårdförbundet, som t.ex. förtroendevald eller lokal avdelning när det gäller frågor kring lön?
4. Har du tagit del av lönestatistik, utbildningar, webbinarier eller annan information som finns på vår webbplats och som handlar om lön och löneutveckling? 
5. Vad skulle du ge Vårdförbundet i betyg när det kommer till hur vi stöttar dig i frågor kring lön och löneutveckling?
7. Jag är:
8. Antal år i yrket: