Vi på Vårdförbundet arbetar ständigt på flera olika sätt för att höja lönen och förbättra villkoren för dig och dina kollegor.

Vi tecknar kollektivavtal

Vårdförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarorganisationer som till exempel Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Almega. Kollektivavtalen gör att vi kan vara med och påverka löneprocessen på din arbetsplats, men också andra villkorsfrågor som arbetstid och arbetsmiljö.

Vi påverkar arbetsgivaren

I löneprocessen kan ingå att Vårdförbundet påverkar arbetsgivaren genom att ta fram statistik kring lönespridning, löneutveckling, lönenivåer och möjligheten att göra lönekarriär. På så sätt kan vi påtala brister och hur de påverkar arbetsmiljön och möjligheten att behålla och rekrytera personal.

Vi påverkar politiker

Vi pratar också ständigt med politiker och beslutsfattare om att ge bättre förutsättningar och resurser till verksamheterna, så att både löner, kompetensutveckling och arbetsmiljö gynnas.

Vi ger råd och stöd till dig som medlem

Vi finns här för dig, året runt. För att stötta, pusha och stärka! Du är alltid välkommen att kontakta din lokala förtroendevalda eller våra skickliga rådgivare på Vårdförbundet Direkt. De kan vägleda dig inför ett lönesamtal, löneförhandling, eller om du behöver stöd kring något som inte känns bra på din arbetsplats. 

När vi är många kan vi påverka!

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att lokal lönebildning och löneprocess följer intentionerna i våra överenskommelser. 

Inom Vårdförbundet är vi i dag 114 000 medlemmar, varav omkring 5 000 är förtroendevalda medlemmar. Våra förtroendevalda är vårt ”öra mot marken” ute på arbetsplatserna och genom dem får vi kunskap om våra medlemmars arbetssituation, utmaningar och behov.

Och ju fler vi är, desto större chans har vi att påverka! När vi växer och blir fler har vi möjlighet att täcka in fler arbetsplatser, i fler sektorer. I dag har vi till exempel en sämre täckning inom den privata sektorn och här arbetar vi för att få mer inflytande.

Här kan du läsa mer om vad du får som medlem