Vad tjänar en röntgensjuksköterska?

Ingångslön, medellön, löneutveckling. Lön är en av de viktigaste frågorna för röntgensjuksköterskor och övriga medlemmar i Vårdförbundet. På den här sidan hittar du svar på några vanliga frågor om lönenivåer för röntgensjuksköterskor.

Vill du få stöd när det gäller din egen lön? Läs våra bästa tips inför löneförhandlingen, 12 tips inför lönesamtalet eller ta hjälp av Vårdförbundets lönecoacher. Nu finns även en helt ny digital guide som rustar dig inför löneförhandlingen – framtagen av Vårdförbundets löneexperter.  

Logga in eller bli medlem för att ta del av all lönestatistik. Är du intresserad av lönerna för någon av de andra yrkesgrupper som Vårdförbundet organiserar? Läs om sjuksköterskors, barnmorskors och biomedicinska analytikers löner.

Därför är statistiken eftersläpande

De flesta uppgifterna om lönenivåer är från 2020. Att lönestatistiken har relativt lång eftersläpning beror på att både arbetsgivarna och vi på Vårdförbundet behöver bearbeta statistiken innan den publiceras. Läs mer om var statistiken kommer ifrån.

Vad är medellönen för röntgensjuksköterskor? 

År 2020 var medellönen för röntgensjuksköterskor 34 062 kronor i månaden innan skatt. Den summan innefattar grundlön och fasta lönetillägg, men inte till exempel tillägg för arbete på obekväm arbetstid.

Tänk på!

Lönetillägg är kopplat till specifika arbetsuppgifter, till exempel att ha hand om schemaläggning eller att vara mentor. Det står fritt för arbetsgivaren att ta bort den typen av arbetsuppgifter och därmed lönetillägget när den överkomna tiden för uppgifterna har passerat. Därför är det viktigt att grundlönen är bra.

Vad är ingångslönen för en röntgensjuksköterska 2021?

Vi på Vårdförbundet pratar hellre om förstagångslön än ingångslön. Enligt kollektivavtalet tillämpas individuell lönesättning – du och arbetsgivaren förhandlar fram din förstagångslön. Vad förstagångslönen är för nyexaminerade röntgensjuksköterskor skiljer sig åt beroende på bland annat sektor, typ av tjänst och tidigare arbetslivserfarenhet. Förstagångslönerna inom region var 2020 cirka 27 000–30 000 kronor i månaden.

Hur ser löneutvecklingen ut för röntgensjuksköterskor?

Löneutvecklingen för röntgensjuksköterskor genom arbetslivet har historiskt sett varit dålig. Detta är något Vårdförbundet har arbetat och fortsätter arbeta hårt för att förändra och det syns förbättringar. Vårt mål är att röntgensjuksköterskor ska fördubbla sin lön under ett yrkesliv.

I det centrala kollektivavtal som gäller till och med mars 2022 (HÖK 19) finns en tydlig prioritering av höjda löner för särskilt yrkesskickliga och att erfarenhet ska löna sig samt krav på ökad lönespridning, möjlighet till lönekarriär och en god löneutveckling under hela arbetslivet. Halvvägs in i avtalsperioden syns att en del arbetsgivare prioriterat särskilt erfarna och yrkesskickliga röntgensjuksköterskor, men att det finns mer att göra .

Hur har röntgensjuksköterskors löner utvecklats de senaste åren?

Offentlig sektor

Mellan 2019 och 2020 ökade en röntgensjuksköterskas lön med i snitt 3,8 % eller 1 247 kronor i månaden.

Privat sektor

Mellan 2019 och 2020 ökade en röntgensjuksköterskas lön med i snitt 1,0 % eller 364 kronor i månaden. Detta är statistik från Vårdföretagarna, som är den största arbetsgivarorganisationen inom privat sektor.

Löneutveckling privat och offentlig sektor

Särskilt yrkesskickliga röntgensjuksköterskor ska prioriteras

Det sifferlösa centrala kollektivavtalet har varit positivt för utvecklingen av röntgensjuksköterskors löner de senaste åren, med årliga löneökningar över det så kallade industrimärket. Men fördelningen av löneökningarna har tidigare varit sned, mer har lagts på de unga och mindre erfarna. Vårdförbundets mål är att erfarna och särskilt yrkesskickliga ska ha en löneökning på 10 000 kronor i månaden mellan 2019 och 2022.

Hur får man högre lön som röntgensjuksköterska?

Var med i Vårdförbundet, ställ krav vid löneförhandling och byt tjänst är tre saker du kan göra för att höja din lön som röntgensjuksköterska. Här kan du läsa om vad Vårdförbundet gör för att höja din lön och vad du själv kan göra för att få högre lön.

Tänk på!

Det är vid löneförhandlingen när du börjar en ny tjänst du som röntgensjuksköterska verkligen kan påverka din lön. Senare under anställningen har du endast lönesamtal, och då är möjligheterna att höja din lön inte lika stora.

Inom vilken region tjänar röntgensjuksköterskor bäst?

Många röntgensjuksköterskor är anställda av en region. År 2020 var snittlönen för röntgensjuksköterskor högst i följande regioner:

  1. Stockholm (36 079 kr/mån)
  2. Dalarna (35 860 kr/mån)
  3. Södermanland (35 791 kr/mån)

Läs om vilka regioner som hade bäst respektive sämst löneutveckling mellan 2019 och 2020.

Ta del av all lönestatistik för röntgensjuksköterskor

Logga in eller ansök om att bli medlem i Vårdförbundet för att ta del av all statistik om röntgensjuksköterskors löner. Där kan du bland annat jämföra med andra i samma sektor, befattning och län. Du kan även se lönestatistik utifrån examensår och ålder.

Funderar du på att utbilda dig till röntgensjuksköterska?

Röntgensjuksjuksköterska är inte en vidareutbildning efter sjuksköterskeprogrammet, utan en helt egen inriktning där du läser bland annat ämnena radiografi, vårdvetenskap, medicinsk vetenskap och pedagogik. Läs mer om utbildningen på till exempel Uppsala Universitets webbplats.

Pluggar du till röntgensjuksköterska?

Om du blir studentmedlem får du tillgång till all vår lönestatistik, coachning, utbildningar och mycket mer. Det kostar 150 kr – för hela studietiden.

Jag vill bli medlem!