Kongressen är Vårdförbundets högsta beslutande organ. De 190 kongressombuden, som utses av medlemmarna, beslutar tillsammans med förbundsstyrelsen om bland annat vision och mål för verksamheten. Du som medlem kan skriva motioner till kongressen.

Nu är kongresswebben lanserad – du hittar den här!

Inför Kongress 2022

Innan vi har publicerat våra kongresswebbsidor samlar vi all information kring Kongress 2022 här nedanför. 

Här kan du ladda ner eller skriva ut en A4 med datumen nedan

15 september 2021

  • Publicering av kongresswebbsidor.
  • Möjligheten att lämna ni motioner och nomineringar öppnar

15 oktober 2021

Nya kongressombud är valda och alla årsmöten har avslutats

1 december 2021

Sista dagen att skicka in motioner

31 januari 2022

Sista dagen att nominera till förbundsstyrelse, avtalsråd och förtroendevalda revisorer

13-16 maj 2022

Kongressen pågår. I slutet av oktober 2021 beslutas om det blir en fysisk kongress eller om den genomförs digitalt.

Kongressens uppgift

Kongressens uppgift är beskriven i stadgarna och innebär bland annat att:

  • Besluta om vision och mål för Vårdförbundets verksamhet under kommande kongressperiod
  • Besluta om inriktning av verksamhet och ekonomi
  • Besluta om medlemsavgift och organisation
  • Välja förbundsstyrelse, förbundsordförande, revisorer och valberedning
  • Granska verksamheten den gångna kongressperioden

Under perioden inför och under kongressen hittar du  information på webbplatsen om de frågor som ska behandlas. Där står även hur du kan få mer information och ge synpunkter.

Som medlem kan du skriva motioner direkt till kongressen i frågor som gäller vision, mål, långsiktig inriktning samt politiska ställningstaganden för verksamheten. 

I samband med din lokala avdelnings årsmöte kan du vara med i valet av kongressombud