Kongressen är Vårdförbundets högsta beslutande organ. De 190 kongressombuden, som utses av medlemmarna, beslutar tillsammans med förbundsstyrelsen om bland annat vision och mål för verksamheten. Du som medlem kan skriva motioner till kongressen.

Här hittar du info om Kongress 2022

Kongressens uppgift

Kongressens uppgift är beskriven i stadgarna och innebär bland annat att:

  • Besluta om vision och mål för Vårdförbundets verksamhet under kommande kongressperiod
  • Besluta om inriktning av verksamhet och ekonomi
  • Besluta om medlemsavgift och organisation
  • Välja förbundsstyrelse, förbundsordförande, revisorer och valberedning
  • Granska verksamheten den gångna kongressperioden

Under perioden inför och under kongressen hittar du  information på webbplatsen om de frågor som ska behandlas. Där står även hur du kan få mer information och ge synpunkter.

Som medlem kan du skriva motioner direkt till kongressen i frågor som gäller vision, mål, långsiktig inriktning samt politiska ställningstaganden för verksamheten. 

I samband med din lokala avdelnings årsmöte kan du vara med i valet av kongressombud.

Ordinarie kongress sammanträder vart fjärde år på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer, dock senast den 31 maj.