Här samlar vi information och material som vänder sig till dig som är eller vill bli förtroendevald i Västmanland.

Som förtroendevald i Vårdförbundet är du tillika skyddsombud vilket stärker rollen och tar helheten på arbetsplatsen. Du har ett stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats driver och utvecklar du frågor som rör arbetsmiljö, villkor samt profession.

Ett av de viktigaste uppdragen i Vårdförbundet är förtroendevald på arbetsplats. Där sker samverkan med arbetsgivaren i den dagliga verksamheten och påverkan för att nå en hälsosam arbetsmiljö.

För att få igång en bra dialog och medlemspåverkan kan medlemmarna välja fler än en förtroendevald på arbetsplatsen (många arbetsplatser är stora) det är bra att vara fler och stärka varandra.

Saknar din arbetsplats en förtroendevald?

Mandatperiod

Hos oss i Västmanland har vi 2-åriga mandatperioder. Logga in på Min sida för att hålla dig uppdaterad kring när ditt mandat går ut.

När du blivit vald

När du blivit vald av dina medlemmar på arbetsplatsen går du in på Vårdförbundets hemsida och registrerar dig.

Anmälan och avanmälan förtroendevald

Vårdförbundet anmäler sen skriftligt till din arbetsgivare att du är vald som förtroendevald på din arbetsplats. Du kommer även att få ett välkomstbrev från Huvudskyddsombud tillika samordnare för din arbetsplats.

Grundläggande utbildningar

Som förtroendevald uppmanar vi dig att så snart som möjligt anmäla dig till vår fackliga grundutbildning dag 1 respektive dag 2-5. Vanligtvis är Vårdförbundets grundutbildning totalt fyra dagar lång men i Västmanland har vi en extra dags utbildning (dag 5) i arbetsmiljö och arbetsrätt för att du som förtroendevald ska få förhandlingsmandat.

Du hittar alla våra utbildningstillfällen och aktiviteter under Aktiviteter och utbildningar 

I brevet du får av ditt Huvudskyddsombud tillika samordnare finns förslag på datum för de dagar som planeras för utbildning under året.

Lön under utbildning

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Du söker ledighet med lön hos din närmaste chef minst 14 dagar innan utbildningstillfället.

Resor i samband med utbildningar

Vårdförbundet kan ersätta resor till och från utbildningsorten. Detta kommer du få information om på facklig grundutbildning dag 1 samt genomgång av Vårdförbundets resepolicy och hur du begär ersättning för resor i samband med utbildningen. Resor ska i första hand ske med kollektivtrafik.

Hör av dig till avdelningen om du har funderingar kring uppdraget, så berättar vi mer!

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Här har vi samlat förslag på aktuella arbetsmiljöföreskrifter som kan vara bra att känna till. De som är markerade i rött ska alltid finnas på arbetsplatsen.