För att medlem ska känna sig trygg behöver du som är förtroendevald eller medarbetare i Vårdförbundet ta del av den utbildning om hur vi hanterar personuppgifter.

Våra webbutbildningar hittar du i Aktiviteter och utbildningar. Du loggar in och klickar på länken till Kunskapsrummet.
Då får du tillgång till de utbildningar som är för dig.
Utbildningen Så här hanterar vi personuppgifter i Vårdförbundet består av två moduler:

  1.  Grundutbildning i gällande dataskyddslagsstiftning.
    I din roll som förtroendevald eller medarbetare i Vårdförbundet behöver du ha kunskap om gällande dataskyddsförordning. När du har gått den här grundutbildningen följer en modul där du får lära dig mer om hur Vårdförbundet arbetar för att skydda medlems personuppgifter.
  2. Så  här hanterar vi personuppgifter i Vårdförbundet. 
    Det här är en fortsättning på grundutbildningen om gällande dataskyddslagstiftning och riktar sig till dig som är förtroendevald eller medarbetare i Vårdförbundet. Här får du lära dig mer om hur vi hanterar personuppgifter och vad du behöver tänka särskilt på. Det är viktigt att du har gjort grundutbildningen först för att känna till de begrepp som används i denna utbildning.

Modulerna beräknas ta ca 30 minuter vardera.

Lycka till med dina egenstudier!