Förbundsstyrelsen har ansvar för Vårdförbundets samlade verksamhet. Här hittar du information om vilka som sitter i förbundsstyrelsen.

Förbundsordförande

Sineva Ribeiro, Västra Götaland

Vice ordförande

Janí Stjernström, Värmland
Madelene Meramveliotaki, Skåne

Ledamöter

Sophia Godau, Stockholm
Camilla Gustafsson, Värmland
Catrin Johansson Pettersson, Västerbotten
Emma Klingvall, Östergötland
Oscar Martinez Martinez, Stockholm
Åsa Mörner, Örebro
Anna Seiborg Kidell, Kronoberg
Pernilla Widholm Jolgård, Västra Götaland

Om förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har det yttersta ansvaret för hela den samlade verksamhet som Vårdförbundet genomför.