Inför somrarna 2013 och 2014 undersökte Vårdförbundet bemanningssituationen i vården för våra fyra yrkesgrupper.

Undersökningen gjordes via Vårdförbundets 21 lokala avdelningar, som även svarade på en enkät efter sommaren om hur bemanningen faktiskt blev.