Om jag inte orkar, hur ska andra göra det? Vårdförbundet har tillsammans med Riksföreningen för anestesi- och intensivvård undersökt arbetsvillkoren för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor.

Resultat

Hela 41 procent av de tillfrågade AnIva-sjuksköterskorna väljer att arbeta deltid och förtroendet för både närmaste chefen och sjukhusledningen är lågt. Det visar undersökningen om anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors arbete och villkor som Vårdförbundet 2014 lät göra i samarbete med Riksföreningen för anestesi- och intensivvård.

Relaterat material

Ohållbar situation

– Det är oroväckande läsning, säger David Liljequist, ansvarig för undersökningen på Vårdförbundet till tidningen Vårdfokus.

– Ungefär hälften av de deltidsarbetande uppger att orsaken är att de inte orkar jobba heltid. Det har en stark koppling till arbetstider och arbetsvillkor. Det är värst för intensivvårdssjuksköterskorna som arbetar treskift och natt. De har en fullständigt ohållbar situation.

Slitsamma arbetstider

Han menar att de lokala arbetsgivarna i stor utsträckning har negligerat Vårdförbundets signaler om hur slitsamma arbetstiderna och arbetsmiljön är för medlemmarna inom det här området.

– Nu ser vi resultatet när sjukhusen får ställa in operationer för att sjuksköterskebristen gör att de har svårt att hålla operationssalarna öppna och att det är platsbrist på intensivvårdsavdelningarna, säger David Liljequist.

Förtroendeklyfta till cheferna

– Det är uppenbart att det finns ett ledarskapsproblem. Vi ser en förtroendeklyfta mellan de anställda och deras chefer och ledning, säger David Liljequist.

Metod

Undersökningen gjordes som en webbenkät år 2014 där 4839 anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor tillfrågades om vad de tycker om sitt arbete och sina villkor. 2299 svarade på enkäten.