Under 2017 har Vårdförbundets förbundsstyrelse bestått av:

Förbundsordförande

Sineva Ribeiro, Västra Götaland

Vice ordförande

Ann Johansson, Stockholm
Johan Larsson, Västerbotten

Ledamöter

Peter Blom, Värmland
Ragnhild Karlsson, Östergötland
Susi Nilsson, Skåne
Jane Stegring, Stockholm
Janí Stjernström, Västmanland
Annika Wåhlin, Blekinge

Om förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har det yttersta ansvaret för hela den samlade verksamhet som Vårdförbundet genomför.