Ingångslön, medellön, löneutveckling. Lön är en av de viktigaste frågorna för röntgensjuksköterskor och övriga medlemmar i Vårdförbundet. På den här sidan hittar du svar på några vanliga frågor om lönenivåer för röntgensjuksköterskor.

Här får du svar på några vanliga frågor om hur mycket en röntgensjuksköterska tjänar. Vill du få stöd när det gäller din egen lön? Läs våra bästa tips inför löneförhandlingen12 tips inför lönesamtalet eller anmäl dig till Vårdförbundets populära lönecoachning

Logga in eller bli medlem för att ta del av all lönestatistik. Är du intresserad av lönerna för någon av de andra yrkesgrupper som Vårdförbundet organiserar? Läs om sjuksköterskors, barnmorskors och biomedicinska analytikers löner.

Därför är statistiken eftersläpande

De flesta uppgifterna om lönenivåer är från 2022. Att lönestatistiken har relativt lång eftersläpning beror på att både arbetsgivarna och vi på Vårdförbundet behöver bearbeta statistiken innan den publiceras. Läs mer om var statistiken kommer ifrån.

Vad är medellönen för röntgensjuksköterskor? 

År 2022 var medellönen för röntgensjuksköterskor som arbetar inom region 36 486 kronor i månaden innan skatt. Den summan innefattar grundlön och fasta lönetillägg, men inte till exempel tillägg för arbete på obekväm arbetstid.

Tänk på!

Lönetillägg är kopplat till specifika arbetsuppgifter, till exempel att ha hand om schemaläggning eller att vara mentor. Det står fritt för arbetsgivaren att ta bort den typen av arbetsuppgifter och därmed lönetillägget när den överkomna tiden för uppgifterna har passerat. Därför är det viktigt att grundlönen är bra.

Vad är ingångslönen för en röntgensjuksköterska 2022?

Vi på Vårdförbundet pratar hellre om förstagångslön än ingångslön. Enligt kollektivavtalet tillämpas individuell lönesättning – du och arbetsgivaren förhandlar fram din förstagångslön. Vad förstagångslönen är för nyexaminerade röntgensjuksköterskor skiljer sig åt beroende på bland annat sektor, typ av tjänst och tidigare arbetslivserfarenhet. 

Hur ser löneutvecklingen ut för röntgensjuksköterskor?

Löneutvecklingen för röntgensjuksköterskor har under många år varit bra men löneläget är i snitt för lågt. Vårdförbundet arbetar för att du som röntgensjuksköterska ska värderas utifrån din utbildning, kompetens och ansvar samt för det samhällsviktiga arbete du gör.

Hur har röntgensjuksköterskors löner utvecklats de senaste åren?

KR-sektorn

Mellan 2021 och 2022 ökade en röntgensjuksköterskas lön med i snitt 5,5 % eller 1 800 kronor i månaden.

Hur får man högre lön som röntgensjuksköterska?

Var med i Vårdförbundet, ställ krav vid löneförhandling, byt tjänst eller anmäl dig till vår populära lönecoachning är några saker du kan göra för att höja din lön som röntgensjuksköterska. Här kan du läsa om vad Vårdförbundet gör för att höja din lön och vad du själv kan göra för att få högre lön.

Tänk på!

Det är vid löneförhandlingen när du börjar en ny tjänst du som röntgensjuksköterska verkligen kan påverka din lön. Senare under anställningen har du endast lönesamtal, och då är möjligheterna att höja din lön inte lika stora.

Viktigt att kunna göra lönekarriär under hela yrkeslivet

Vårdförbundets lönepolitik innebär att medlemmarna ska ha bra förstagångslön, ha en god löneutveckling, möjlighet att göra lönekarriär i yrket över tid och att erfarenhet ska löna sig. Det innebär också att lönen ska vara individuell och differentierad och att vi vill se en ökad lönespridning – i takt med att din erfarenhet och yrkesskicklighet växer, ska också din lön göra det.

I flera av våra löneavtal har vi skrivningar om särskilt yrkesskickliga. Bristen på Vårdförbundets yrkesgrupper gör att det är viktigare än någonsin att kunna rekrytera och behålla erfarna och särskilt yrkesskickliga kollegor.

Det är dessa som skapar stabilitet i verksamheten, som vägleder mindre erfarna in i yrket, skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö för alla kollegor och bidrar till en ständigt lärande organisation. De ska ha en lön och löneutveckling som speglar den insatsen.

Även mindre erfarna kollegor gynnas av en ökad lönespridning där särskilt yrkesskickliga ligger betydligt högre i lön. En god löneutveckling och möjlighet att göra lönekarriär är nämligen viktiga delar som gör ett yrke attraktivt och att unga väljer att studera till yrket.

Vad innebär särskilt yrkesskicklig?

Inom vilken region tjänar röntgensjuksköterskor bäst?

Många röntgensjuksköterskor är anställda av en region. År 2022 var snittlönen för röntgensjuksköterskor högst i följande regioner:

  1. Stockholm (39 219 kr/mån)
  2. Södermanland (38 031 kr/mån)
  3. Kronoberg (37 915 kr/mån)

Ta del av all lönestatistik för röntgensjuksköterskor

Logga in eller ansök om att bli medlem i Vårdförbundet för att ta del av all statistik om röntgensjuksköterskors löner. Där kan du bland annat jämföra med andra i samma sektor, befattning och län. Du kan även se lönestatistik utifrån examensår och ålder.

Funderar du på att utbilda dig till röntgensjuksköterska?

Röntgensjuksjuksköterska är inte en vidareutbildning efter sjuksköterskeprogrammet, utan en helt egen inriktning där du läser bland annat ämnena radiografi, vårdvetenskap, medicinsk vetenskap och pedagogik. Läs mer om utbildningen på till exempel Uppsala Universitets webbplats.

Studerar du till röntgensjuksköterska?

Välkommen som medlem och få tillgång till all vår lönestatistik, lönecoachning, utbildningar och mycket mer. Det kostar 150 kr – för hela studietiden.

Det här får du som studentmedlem