Skyddsombudens dag

Den 26 oktober firar vi skyddsombudens dag. Vi passar på att uppmärksamma skyddsombud lite extra och synliggöra det viktiga uppdraget. Håll dig uppdaterad här om ditt ansvar och och rättigheter! Titta på filmerna med arbetsmiljöutbildning från Sunt Arbetsliv.

Under oktober vill vi uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra ert viktiga uppdrag lite extra.  Som skyddsombuden företräder du dina kollegor i arbetsmiljöfrågor och ser till att arbetsgivaren  uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. Vecka 43 är den europeiska arbetsmiljöveckan

Så passa på att prata om din roll som skyddsombud på din arbetsplats under oktober. Prata med dina medlemmar om hur ni tillsammans kan titta på arbetsmiljön.  

Behöver du hjälp med ditt uppdrag? Hör med lokala avdelning eller kontakta våra rådgivare på Vårdförbundet Direkt.  Håll dig gärna uppdaterad om nya bra checklistor och verktyg. På vår sida om rollen som skyddsombud hittar du  mer om:

  • Vad är skyddsombudets rättigheter och skyldigheter?
  • Hur utses skyddsombud?
  • Hur är uppdraget reglerat i lagen?
  • Och vilka möjligheter har skyddsombudet att delta i planering och systematiskt arbetsmiljöarbete?

Hur kan du  och dina kollegor ta hjälp av lagar och avtal för att påverka på arbetsplatsen? Hur fungerar samverkan?

Ta även del av arbetsmiljöutbildningen som finns i form av filmer på Suntarbetsliv.   På våra sidor för förtroendevalda hittar du mycket information om din roll, att träffa medlemmar och samarbeta med arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet.  Läs mer om våra råd och stöd kring arbetsmiljö.