Skyddsombudens dag 23 oktober

Den 23 oktober firar vi skyddsombudens dag. Vi passar på att uppmärksamma skyddsombud lite extra och synliggöra det viktiga uppdraget. Håll dig uppdaterad här om ditt ansvar och dina rättigheter! Titta på filmerna med arbetsmiljöutbildning från Sunt Arbetsliv.

Vi firar skyddsombudens dag. Det gör vi för att vi vill uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra deras viktiga uppdrag.

Vi firar särskilt våra runt 5600 skyddsombud som finns inom Vårdförbundet. Vi organiserar ett skyddsombud per 20 medlemmar. I Vårdförbundet är alla förtroendevalda också skyddsombud.

Vi vet att vi behöver vara fler. Det vet vi för att våra skyddsombud gör en stor insats att utveckla arbetsmiljön och vården där våra medlemmar arbetar, och för att våra medlemmar behöver ett stort inflytande i sin egen arbetsmiljö enskilt och tillsammans. Vi ser också att arbetsgivare i Sverige har behov av våra skyddsombud.

I våra yrken ska man kunna göra både ett bra jobb och må bra, för att lyckas med det behövs ett nära inflytande på arbetsplatsen. Vårt mål är därför att varje arbetsplats som våra yrken finns på ska ha ett eget skyddsombud.

Arbetsmiljöveckan

 Vecka 43 är den europeiska arbetsmiljöveckan. Så passa på att prata om din roll som skyddsombud på din arbetsplats under oktober. Prata med dina medlemmar om hur ni tillsammans kan titta på arbetsmiljön.  

Behöver du hjälp med ditt uppdrag? Hör med lokala avdelning eller kontakta våra rådgivare på Vårdförbundet Direkt.  Håll dig gärna uppdaterad om nya bra checklistor och verktyg. På vår sida om rollen som skyddsombud hittar du  mer om:

  • Vad är skyddsombudets rättigheter och skyldigheter?
  • Hur utses skyddsombud?
  • Hur är uppdraget reglerat i lagen?
  • Och vilka möjligheter har skyddsombudet att delta i planering och systematiskt arbetsmiljöarbete?

Hur kan du  och dina kollegor ta hjälp av lagar och avtal för att påverka på arbetsplatsen? Hur fungerar samverkan?

Vissa arbetsplatser har som mål att 1 utav 5 kollegor ska vara skyddsombud. Hur har du det på din arbetsplats?

Det är inte alltid det behövs så många, men siffran säger något om de möjligheter som uppdraget ger, att komma in i en fördjupad dialog om hur vi har det på just vår arbetsplats och att arbeta långsiktigt och förebyggande för hälsa och helhet på arbetet.

Finns du på en arbetsplats som helt saknar skyddsombud -hör av dig till Vårdförbundets huvudskyddsombud där du arbetar, eller till Vårdförbundet avdelning för att höra hur ni kan gå vidare.

Vårdförbundet arbetar för en hälsosam vårdmiljö där de som arbetar och vårdas ska må bra. Vi som facklig organisation arbetar därför både lokalt och nationellt med olika parter för arbetsmiljön.

Mer utbildning och stöd

I samband med skyddsombudens dag  vill vi tipsa om Vårdförbundets egen webbutbildning som heter Vår arbetsmiljö. Med hjälp av quiz och faq kan du i din egen takt lära dig mer om skyddsombudsrollen och systematiskt arbetsmiljöarbete. Den hittar du  i Kunskapsrummet i  aktivitetsportalen .

Kom ihåg att du måste vara inloggad för att nå våra aktiviteter och utbildningar!

Ta även del av arbetsmiljöutbildningen "Rätt verktyg gör jobbet bättre" som finns i form av filmer på Suntarbetsliv.   På våra sidor för förtroendevalda hittar du mycket information om din roll, att träffa medlemmar och samarbeta med arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet.  Läs mer om våra råd och stöd kring arbetsmiljö.

 

Exempel på film från Sunt Arbetsliv