Skyddsombudens dag

Den 25 oktober firar vi skyddsombudens dag. Vi passar på att uppmärksamma skyddsombud lite extra och synliggöra det viktiga uppdraget. Håll dig uppdaterad här om ditt ansvar och och rättigheter! Titta på filmerna med arbetsmiljöutbildning från Sunt Arbetsliv.

Under oktober vill vi uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra ert viktiga uppdrag lite extra.  Som skyddsombuden företräder du dina kollegor i arbetsmiljöfrågor och ser till att arbetsgivaren  uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. Vecka 43 är den europeiska arbetsmiljöveckan. Så passa på att prata om din roll som skyddsombud på din arbetsplats under oktober. Prata med dina medlemmar om hur ni tillsammans kan titta på arbetsmiljön.  

Behöver du hjälp med ditt uppdrag? Hör med lokala avdelning eller kontakta våra rådgivare på Vårdförbundet Direkt.  Håll dig gärna uppdaterad om nya bra checklistor och verktyg. På vår sida om rollen som skyddsombud hittar du  mer om:

  • Vad är skyddsombudets rättigheter och skyldigheter?
  • Hur utses skyddsombud?
  • Hur är uppdraget reglerat i lagen?
  • Och vilka möjligheter har skyddsombudet att delta i planering och systematiskt arbetsmiljöarbete?

Hur kan du  och dina kollegor ta hjälp av lagar och avtal för att påverka på arbetsplatsen? Hur fungerar samverkan?

Mer utbildning och stöd

I samband med skyddsombudens dag släpps Vårdförbundets egen webbutbildning som heter Vår arbetsmiljö. Med hjälp av quiz och faq kan du i din egen takt lära dig mer om skyddsombudsrollen och systematiskt arbetsmiljöarbete. Den kommer du hitta i aktivitetsportalen under webbutbildningar.

Kom ihåg att du måste vara inloggad för att nå våra aktiviteter och utbildningar!

Ta även del av arbetsmiljöutbildningen "Rätt verktyg gör jobbet bättre" som finns i form av filmer på Suntarbetsliv.   På våra sidor för förtroendevalda hittar du mycket information om din roll, att träffa medlemmar och samarbeta med arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet.  Läs mer om våra råd och stöd kring arbetsmiljö.

Skyddsombudens fackliga anknytning hotas?

I oktober 2017 gjorde Svenskt näringsliv ett utspel i sin blogg där de skriver: 

"Facken har inte monopol på skyddsombud"

De bygger det på den ökade privata sektorn där facklig anslutningsgrad är lägre. Vi anser tvärtom! Det vore bättre om fler i privat sektor blev medlemmar i facket för att kunna organisera sig och få råd, stöd och utbildning. En facklig förtroendevald på arbetsplatsen har ett mycket starkare stöd och nätverk än ett enskilt skyddsombud utsedd på annat sätt.

TCO svarar på utspelet i artikel i Arbetsvärlden:

 Svenskt Näringsliv vill ta skyddsombud från facken

– Den forskning som finns pekar entydigt på att skyddsombud med fackligt stöd ger den överlägset bästa arbetsmiljön, säger Kaj Frick till Arbetsvärlden.

Exempel på film från Sunt Arbetsliv