Vad får dig att må bra på jobbet? Hur kan vi förebygga ohälsa? Prata med dina kollegor och hur ni tillsammans kan förbättra er gemensamma arbetsmiljö! Vi har samlat bra länkar till information om systematiskt arbetsmiljöarbete och om Arbetsmiljöverkets föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsplatsguiden, som Vårdförbundet står bakom, är ett stöd i arbetsmiljöarbetet. En bra guide för chefer, förtroendevalda och medlemmar för att komma igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöverket har också tagit fram en interaktiv utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är också en bra ingång för chefer, förtroendevalda och medlemmar.

Värdefull lathund i fickformat

Den lilla broschyren SAM+OSA= Bra arbetsmiljö beskriver hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Lathunden har vi tagit fram i samarbete inom OFR. Du kan också beställa den i medlemsbutiken (sök på arbetsmiljö).

Dialogverktyget FAS Arbetsliv från Suntarbetsliv

En god arbetsmiljö skapar vi när medarbetarna har inflytande och är med i dialogen om hur verksamheten kan utvecklas till det bättre. använd dialogverktyget FAS Arbetsliv för att skapa ökad arbetslust och engagemang hos medarbetarna.

Arbetsmiljöföreskrift AFS 2015:4 om social och organisatorisk arbetsmiljö

Reglerna från Arbetsmiljöverket handlar bland annat om arbetstid, arbetsbelastning och kränkande särbehandling. De har tagits fram i samråd med fack och arbetsgivare och har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete.

Syftet är att konkretisera arbetsmiljölagen och att underlätta för arbetsgivare att göra rätt. Se den uppmärksammade ”Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen”. Fungerar utmärkt att visa på ett medlemsmöte som handlar om arbetsmiljö. Läs hela föreskriften här

Arbetsmiljöverket har filmat från en av sina informationsträffar om den nya föreskriften. Här kan du titta på filmen och ladda ner powerpoint-presentationen som visas under träffen.

Ta del av FAQ om föreskriften riktad till medarbetare.

Ta del av FAQ om föreskriften riktad till arbetsgivare/chefer.

OSA-kompassen

Inom ramen för Suntarbetsliv har de fackliga organisationerna tillsammans med SKR och Pacta tagit fram OSA-kompassen som är ett arbetsmiljöverktyg som kan användas för att skapa ett hälsosammare arbetsliv.

Prevent har också information om den nya föreskriften på sin webbplats. Informationen är riktad till privata arbetsgivare.