Genom vårt påverkansarbete har vi också fått SKL och staten att komma överens om att avsätta pengar från professionsmiljarden för att underlätta för sjuksköterskor att specialistutbilda sig genom att få en utbildningsanställning.

Enligt Dag Larsson (S), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, rör det sig om ett betydande belopp.

 – Jag kan inte nämna någon summa ännu, men det är rejält med pengar som avsätts från professionsmiljarden vi nu förhandlar om. Det är bra, både för sjuksköterskors karriärmöjligheter och för att kunna lösa kompetensbristen, säger han.

I januari 2017 blev det slutligen offentligt att regeringen öronmärker 300 miljoner ur den så kallade professionsmiljarden för att få fler specialistsjuksköterskor.

 Satsning på AST en del av avtalet – intervju med Lisbeth Löpare Johansson i Vårdfokus