Utbildningsanställningar för specialistsjuksköterskor

Vårdförbundet och SKL är överens om att minska brist på specialistsjuksköterskor med utbildningsanställningar.

En samsyn för att lösa kompetensbristen när det gäller specialistsjuksköterskor finns också i paketet.  Parterna är överens om att utbildningsanställningar ökar attraktiviteten och förutsättningarna för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning. Parterna ska därför gemensamt stödja det lokala arbetet med utbildningsanställningar i enlighet med parternas samsynsdokument.

Utbildningsanställningar (AST) innebär är att sjuksköterskor kan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor inom ramen för sin anställning och kollektivavtal. Läs mer om  AST-akademisk specialisttjänstgöring här.  

Också barnmorskeutbildning kan omfattas av förmånen med utbildningsanställning.

Parterna ska stödja och utvärdera arbetet med de lokala utbildningsanställningarna. Uppföljning ska göras 2018-12-31 samt inför 2020-12-31, då arbetet ska vara slutfört.